Güncelleme: 11:59 TSİ 26 Mayıs 2019 Pazar
Makale detayı
Facebook'ta Paylaş

Bekara karı boşamak kolay

Abdurrahman Dilipak
Güncelleme: 21:38 TSİ 14 Mart 2019 Perşembe

Bugün size “kolay çözüm” denemesi yapacağım. Kendimizden örnek verecek olsam, bu rahatsızlık verir. Ön yargılarımız bazı gerçekleri anlamamıza engeldir. Onun için soyutlama ve sorunu dış örneklerle modelleme, din ve felsefeden, tarihten örnekler vererek konuyu sanatla estetize etmek gerekebilir. Yoksa işimiz zor.

Bir de ille de hemen sorunu çözmek yerine çözüm yönünde, çok küçük bir adım da atmak bile aslında çok önemli. Hepsinden önemlisi o yönde bir istikamet kazandırmak, ön yargıların at gözlüğünden kurtulmak çok önemli. Fikir de mayalanır. Tohumun toprağa alışması gerekir. Fikirlerin de insan beyninde ve yüreğinde hayat bulması için beklemek gerekir. Asıl meseleyi bilip anlamadan çözüm arayışına girmek, bazan aslında çözümün önündeki asıl engeli oluşturabilir. Çözüm denilen şey çözümsüzlüğün tâ kendisi olabilir bazı durumlarda. Yani kaçtığımızı sandığımız şeye doğru koşuyor olabiliriz. İlk duyuşta anlamsız gelen sözler dinleyince farklı bir anlam kazanabilir.

Hindistan! Eski bir Türk devleti. Babür İmparatorluğu 1526 yılında, Devlet adamı, Şair, Hattad Kalem, Kelam ve Kılıç İmparatoru Zahireddin Zahiruddin Muhammed Babür tarafından Delhi›de kuruldu ve varlığı 1858 yılında İngilizler tarafından sonlandırıldı. Babur Şah Çağatay Türkçesi konuşuyordu. Babası Timur’un oğullarından Miran Şah’ın torunu Fergana valisi Ömer Şeyh Mirza, annesi Cengiz Han’ın Doğu Çağatay Hanı Yunus Hanın kutluğ Nigar hanımdır.

Bizimkiler “Hindistan eski bir Türk devleti” diye övünür ama, ne Hind tarihinden haberimiz var, ne Sanskritçe bilenimiz. Ticaretimiz de sınırlı. “İslamcı” geçiniriz, 250 milyon Müslümanın yaşadığı bir ülke hakkında fazla bir bilgimiz yok. Çanakkale savaşı olurken Pakistan diye bir ülke yoktu. Türkiye’ye yardım gönderen bir Hilafet fonu vardı. Hind Hilafet Fonu hakkında da fazla bir bilgimiz yok. Hindistan Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir. Yüzölçümü 3.287.000 km², Nüfusu 1,450 milyondur. Hindistan’da Müslümanların sosyolojik olarak 1. sırada olmasını engellemek için İngilizler bir oyun oynadı. Müslümanların ayrı bir devlet olması fikri gündeme geldi. Pakistan 14 Ağustos 1947 tarihinde Muhammed Ali Cinnah tarafından kuruldu. Mevdudi destekledi. Ebul Kelam Azad karşı çıktı. Pakistan’ın yüzölçümü 881.913 km² Nüfusu 197 milyon (2017). Önce Bangladeş ile Pakistan birdi. 26.3.1971’de Bangladeş’i Pakistan’dan ayırdılar. Bangladeş’in Nüfusu 164,7 milyon (2017), yüzölçümü 147.570 km². 7 Kasım 1975 tarihinde General Ziya-ür-Rahman bir darbe ile Halid Müşerref›i devirdi. Yeni laikçi bir yönetim kuruldu. Pakistan’da da darbeler oldu. 1947’de Hindistan’dan bağımsız Pakistan devletinin kuruluşu ilan edildiğinde Bangladeş de, Doğu Pakistan adıyla bu devlete bağlanmıştı. 1971’de iki Pakistan arasında iç savaş başladı. 26 Mart 1971 - 16 Aralık 1971 arasındaki savaşa Hindistan da müdahale edince, Pakistan direnemedi. Mart 1973 yılına kadar Hindistan’ın işgalinde kalan Doğu Pakistan, Hindistan’ın çekilmesiyle bu tarihten itibaren Bağımsız Bangladeş Devleti oldu.

Hindistan’la Pakistan anlaşamasın diye aralarına bir “Keşmir sorunu” çakıldı, İngilizler tarafından. Cemmu ve Keşmir Alan: 222.236 km². Kuruluş tarihi: 26 Ekim 1947. Nüfusu 12,55 milyon (2011). Cemmu ve Keşmir, Hindistan’ın en kuzeyinde yer alır. Büyük çoğunluğu Himalaya Dağları üzerindedir. Pakistan tarafından Hindistan işgalindeki Keşmir olarak adlandırılır. Başkenti kışın Cemmu yazın ise Srinagar’dır. 222,236 km² alana sahiptir

Bu sorun çözülmez, çözülmemesi gerekir. Üretilmiş bir sorundur. Bu hem Hind Birliğinin kurulmasına engel olacak, hem de Hindistan üzerinden Hindistan’dan ayrılan Müslümanlar üzerinde baskı kurmanın bahanesini oluşturacaktır. Keşmir, Hindistan ve Pakistan’ı 1947 yılından beri üç kez savaşa sürüklemiş ciddi bir sorundur. Tabii bu sorunun çözülememesindeki en büyük etken, Keşmir’deki ayrılıkçı hareketler ve Pakistan’la birleşme talepleri için Pakistan’ı suçlayan Hindistan’ın reddedici tavrıdır. Keşmir, “Çözümsüzlüğün” çözüm olarak sunulduğu bir coğrafyanın adıdır aslında. Keşmir sorununun düğümlendiği nokta, Pakistan’ın BM kararlarına uygun olarak halk oylamasına gidilmesi önerisine Hindistan’ın yanaşmamasıdır.

Aslında asıl sorun, Müslümanları Hindistan’dan ayıran aklın ürettiği sorundur.

Tamam, Pakistan, Bangladeş ve Keşmir-Cemmu var. Herkes durduğu yerde dursun. Şu 1648 Vestfalya sendromundan kurtulalım, “Vatan”, “Ulus” sloganlarını bir kenara bırakalım. Hindistan’da yüzlerce din, dil, etnisite, ideolojik, politik, felsefi ve vijdani topluluk var. Hatta kast sistemi var. 3,5 asra yakın biz yönetmedik mi bu coğrafyayı. Cumhurbaşkanlığının yıldızlarından biri olan Babur yıldızını parlatalım. Bunca farklılıklarına rağmen onları nasıl barış içinde yönetti isek, o muhteşem günlerine geri dönsün Hindistan. “Büyük Hindistan Birliği” yeniden ihya edilsin. Bakın dünyadaki 3 Müslümandan biri Hind kökenlidir. Pakistan, Bangladeş ve ihtilaflı topraklar, mevcut halleri ile federasyona katılsınlar ve bir birlik olsun. Dünyaya örnek olan, farklılıklarına rağmen barış içinde bir arada yaşayan bir medeniyet kursunlar. Bu herkes için en iyi olandır. “Küçük olsun, benim olsun” değil. İri olalım, diri olalım.. İngilizlerin oynadıkları oyunu bozalım.

Bakın, biz de hafızalarımızı yeniden tazeleyelim. Tarihi övgü ya da sövgü kitabı yapmayalım.. Babür şahlığının arkasında “Timur” soyu da var, Cengiz Han soyu da. O Ertuğrul dizisinde ha bire kesip doğradığımız “Moğol”larla da akrabayız. “Tatarlar” kimlerdir bir bakın bakalım.. Tarih “övgü ya da sövgü kitabı” değildir, olmamalı. Buradan oturup Hind coğrafyası üzerinde ahkam kesmek kolay tabii! Ben anne tarafından Osmaniyeli, baba tarafından Maraşlıyım. Babam doğduğunda biz Suriye ile Yemen’le, Cezayir’le tek devlettik. Şimdi siyaset yaptığını sanan birtakım adamlar, “Burada Suriyelilerin ne işi var” ya da “Bizim oralarda ne işimiz var” diyor. Bir defa 100 yıl önce Suriye diye bir ülke yoktu. Orası Bilad-ı Şam’dı. Burası Bilad-ı Rum. Bizin nüfus kayıtlarımız, tapu kayıtlarımız, Adana dahil, Doğu Akdeniz bölgesindeki bütün güney Halep’e bağlı idi. Biz daha ilk kıblemiz olan Kudüs’ü, Filistin’i, Suriye’yi daha doğru düzgün anlayıp, anlatamadık ki, Hindistan’ın Pakistan’ın arasındaki ihtilafı çözelim. Onun için “bekara karı boşamak kolay” diyorum.

Ben bu konuyu 1970’lerin başında dert edindim. “Aksak Timur” diye geçiştirilemeyecek başka gerçekler olduğunu gördüğüm için Yakub Mughul’ın “Kanuni Devri, Osmanlı-Hind Müslümanları Tarihi” kitabını yayınladım. Timur’un “Tüzükat”ını yayınladım. Bize ezberletilen tarihin dışında başka bir tarih vardı. “Çanakkale” bize anlatılan, ezberletilen gibi değildi mesela. Mughul kim derseniz, ben Arap Fars filolojisinde okurken, o Moğol asıllı, Pakistan’dan arşiv çalışması için gelen bir akademisyendi. Türkçe öğrenmişti. Ben de Urduca öğreneyim dedim ama olmadı. Ama o hocanın doktora çalışmasını yayınladım ve tabii çokça da eleştiri aldım.

Ya hu “ol mahiler ki, derya içredir de deryayı bilmezler” hesabı, Bilad-ı Rum’da yaşıyan “Ahiyan-ı Rum, Baciyan-i Rum, Gaziyan-ı Rum, Mevlana Celaleddini Rumi, Eşrefoğlu Rumi”’nin, Arz-ı Rum’da, Rumeli de yaşayan çocukları “Rum” diyince rahatsız olurlar. Sahi Rumi takvim, Rumi sanat kimin takvimi, kimin sanatıdır. Kur’an-ı Kerim’deki “Rum suresi” kimi anlatır?

İşin güzel ve kolay yani ne biliyor musunuz? Aslında Keşmir sorunu, Filistin, Moro, Kıbrıs sorunundan farklı değil. Suriye, Filistin ve Anadolu’dan oluşan Osmanlı Milletleri Birliği Büyük Hindistan Birliği hayalinden farklı değil. Düşünebiliyor musunuz, BüyükHindistan Birliği gerçekleşmiş. İslam Konferansında 1,5 milyar nüfusu ile yepyeni bir ülke var. Bu sorunların birini çözerseniz, hepsi çözülür. Hepsi birbirine bağlı, domino etkisi ile çözüm gerçekleşir. O zaman tarih uyanır, hayaller canlanır. Bizim medeniyetimizin istinatgâhı, İttihad, İttifak ve İtilaf’dır.. Korkularımızla yüzleşelim. Size çözüm diye dayatılan çözümsüzlük girdabından yakanızı kurtarın. Size ezberletilen tarih ve şarkılar yalan söylüyor. Siz “Bir başkadır benim memleketim” diye şarkılar söylerken, aslında İsrail’in Filistin’i “vatan” yapma çabalarına destek oluyorsunuz belki de. Bilmem anlatabildim mi, “Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım”. Selâm ve dua ile.

(YENİ AKİT)

adv
SON DAKİKA
21:54 - ABD Başkanı Trump Körfez'e asker gönderme kararını onayladı!15:03 - İngiltere Başbakanı Theresa May istifa tarihini açıkladı21:18 - YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ile ilgili gerekçeli kararı açıklandı23:55 - Süper Lig'in 33. haftasında şampiyon Galatasaray10:41 - Şubat 2019 işsizlik rakamları belli oldu00:12 - Okulların tatil takvimi değişti22:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi değildir00:21 - Ahmet Davutoğlu: YSK’nın kararına tepki: YSK'nın İstanbul kararı değerlerimizi zedeledi00:15 - Abdullah Gül'den YSK'nın İstanbul kararına tepki: 367 neyse YSK'nın İstanbul kararı aynı20:04 - YSK, İstanbul seçminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi18:34 - İşte kalp krizinin 7 belirtisi12:32 - YSK, AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimine itirazı bugün görüşecek10:44 - Kimlik, ehliyet ve pasaport randevu süreleri bir güne düşürüldü02:00 - RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR14:37 - Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu14:03 - Venezuela'da darbe girişimi ile ilgili son durum!22:23 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili açıklama22:04 - Venezuela'da askeri darbe girişimi! Maduro'dan ilk açıklama00:56 - Sanatçı Dilber Ay kalp krizinden hayatını kaybetti12:06 - Ankara'da ekmek fiyatına zam09:16 - Çiftçi Patates ve soğan ekmiyor, fiyat 5 liranın altına düşmez!20:14 - YSK'dan AK Parti'nin İstanbul için itirazı ile ilgili 3 ara karar16:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama16:51 - ABD'den İran'a yönelik yaptırım muafiyetlerine son verme kararı16:47 - YSK, AK Parti'nin İstanbul ile ilgili itirazını gündemine aldı12:52 - Yumruklu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu: Planlanan bir saldırıydı10:13 - Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün gözaltına alındı23:22 - MSB'den Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili açıklama19:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim değerlendirmesi toplantısı00:52 - Sudan'da göstericiler geçici sivil yönetim ilan edilecek21:22 - İstanbul'da gözaltına alınan 2 BAE'lı şüpheli casusluktan tutuklandı15:43 - Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun veri genelgesiyle ilgili açıklama15:33 - BAE casusu Kaşıkçı cinayeti şüphesiyle İstanbul'da tutuklandı15:26 - Libya’daki çatışmalarda 213 kişi hayatını kaybetti!22:47 - Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması19:23 - Ekrem İmamoğlu başkanlık görevini Mevlüt Uysal'dan devraldı17:20 - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı17:03 - İstanbul'da 31 Mart yerel seçim sonuçları açıklandı17:01 - AK Parti'nin Maltepe tutanak itirazına YSK'dan ret01:25 - İstanbul Maltepe'deki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi19:05 - AK Parti'den İstanbul sonuçları için olağanüstü itiraz18:57 - AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı18:54 - CHP'li Öztrak: Bu suistimale dur diyecek olan YSK'dır11:49 - İstanbul Maltepe'deki oy sayımında son durum18:55 - Binali Yıldırım: Oylarımız sandıkta iç edildi10:10 - 2019 Ocak ayı işsizlik rakamları belli oldu22:49 - AK Parti'den İstanbul için itiraz hazırlığı20:35 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası yerel seçim sonuçları ile ilgili açıklama20:32 - YSK, HDP'li Ahmet Türk'e mazbatayı verecek20:28 - CHP'den YSK'ya çağrı: Baskılara boyun eğmeyin21:39 - Wikileaks kurucusu Julian Assange İngiltere'de tutuklandı19:33 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki askeri darbe ile ilgili açıklama19:29 - YSK, Büyükçekmece ile ilgili görüşmeyi erteledi09:40 - Sudan'da askeri darbe: Devlet Başkanı Ömer el Beşir tutuklandı15:38 - Erdoğan: FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala temizleyemedik12:30 - Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı12:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki seçim sonucu açıklaması: İsterse 1 oyla olsun, son kararı YSK verecek15:39 - AK Parti: İstanbul için YSK'ya henüz başvurmadık13:01 - AK Parti'den İstanbul için YSK'nın reddi ile ilgili açıklama19:20 - İran'dan ABD'ye misilleme: CENTCOM'u terör örgütü olarak ilan etti19:16 - ABD İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine aldı!12:36 - Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Bağdat Caddesi'nde öldürüldü12:30 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu'dan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret11:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki itiraz süreciyle ilgili açıklama23:11 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İtiraz sürecin patronu YSK'dır22:16 - CHP'den İstanbul'daki oy sayımı ile ilgili açıklama22:09 - Kırklareli'nde yeniden sayım sonuçlandı22:06 - THY İstanbul Havalimanı ile ilgili uyardı: En az 2 saat önceden gelin01:09 - AK Parti'li Yavuz: İstanbul'da oy farkı 18 binin altına indi23:21 - İşgal, darbe ve hırsızlığı seçim sandığıyla birlikte anmak12:10 - YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim sonuçları ve itiraz süreci ilgili yeni açıklama22:36 - İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak22:32 - MHP Lideri Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki22:22 - AK Parti'den İstanbul'daki oy sayımı ile ilgili yeni açıklama22:13 - Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili yeni açıklama07:27 - ABD'den Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyon açıklaması21:13 - Siyasi partilerin itirazıyla 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi13:34 - AK Partili Yavuz'dan CHP'li İmamoğlu'na sorular: Hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun?12:47 - AK Partili Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?12:39 - Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı10:11 - Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu09:10 - YSK İstanbul'da 7 ilçe için tedbir kararını kaldırdı21:14 - AK Partili Yavuz: İstanbul'da büyük usulsüzlükler var, oy farkı düşmeye devam ediyor15:51 - İYİ Parti'de Koray Aydın ve Ümit Özdağ görevlerinden istifa etti15:15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektriğe zam açıklaması21:11 - İstanbul'da seçim sonuçlarıyla şaşırtan ilçeler15:50 - AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: İstanbul'da sonucu etkileyecek usulsüzlükler mevcut14:02 - Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde10:53 - İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı! (Şeyma Döğücü kimdir?)10:46 - YSK Başkanı Güven açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu önde!01:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması01:09 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara adayı Yavaş'tan açıklama00:56 - CHP İstanbul adayı İmamoğlu: İstanbul'u kazandığımızı biliyorum00:51 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda00:48 - AK parti adayı Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık00:03 - Gazze sınırında tansiyon yükseldi: 4 ölü, 316 yaralı!07:32 - Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti08:52 - 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulaması başladı19:41 - Trump, işgal altındaki Golan Tepeleri kararnamesini imzaladı19:32 - İsrail, abluka altında bulunan Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor
Henüz yorum yapılmamış. Yorum yapmak için tıklayın
lütfen bekleyiniz
Yorumunuz:
Yazarın Diğer Makaleleri

Son Haberler Bölümler