Güncelleme: 06:16 TSİ 25 Mart 2019 Pazartesi
Makale detayı
Facebook'ta Paylaş

Bekara karı boşamak kolay

Abdurrahman Dilipak
Güncelleme: 21:38 TSİ 14 Mart 2019 Perşembe

Bugün size “kolay çözüm” denemesi yapacağım. Kendimizden örnek verecek olsam, bu rahatsızlık verir. Ön yargılarımız bazı gerçekleri anlamamıza engeldir. Onun için soyutlama ve sorunu dış örneklerle modelleme, din ve felsefeden, tarihten örnekler vererek konuyu sanatla estetize etmek gerekebilir. Yoksa işimiz zor.

Bir de ille de hemen sorunu çözmek yerine çözüm yönünde, çok küçük bir adım da atmak bile aslında çok önemli. Hepsinden önemlisi o yönde bir istikamet kazandırmak, ön yargıların at gözlüğünden kurtulmak çok önemli. Fikir de mayalanır. Tohumun toprağa alışması gerekir. Fikirlerin de insan beyninde ve yüreğinde hayat bulması için beklemek gerekir. Asıl meseleyi bilip anlamadan çözüm arayışına girmek, bazan aslında çözümün önündeki asıl engeli oluşturabilir. Çözüm denilen şey çözümsüzlüğün tâ kendisi olabilir bazı durumlarda. Yani kaçtığımızı sandığımız şeye doğru koşuyor olabiliriz. İlk duyuşta anlamsız gelen sözler dinleyince farklı bir anlam kazanabilir.

Hindistan! Eski bir Türk devleti. Babür İmparatorluğu 1526 yılında, Devlet adamı, Şair, Hattad Kalem, Kelam ve Kılıç İmparatoru Zahireddin Zahiruddin Muhammed Babür tarafından Delhi›de kuruldu ve varlığı 1858 yılında İngilizler tarafından sonlandırıldı. Babur Şah Çağatay Türkçesi konuşuyordu. Babası Timur’un oğullarından Miran Şah’ın torunu Fergana valisi Ömer Şeyh Mirza, annesi Cengiz Han’ın Doğu Çağatay Hanı Yunus Hanın kutluğ Nigar hanımdır.

Bizimkiler “Hindistan eski bir Türk devleti” diye övünür ama, ne Hind tarihinden haberimiz var, ne Sanskritçe bilenimiz. Ticaretimiz de sınırlı. “İslamcı” geçiniriz, 250 milyon Müslümanın yaşadığı bir ülke hakkında fazla bir bilgimiz yok. Çanakkale savaşı olurken Pakistan diye bir ülke yoktu. Türkiye’ye yardım gönderen bir Hilafet fonu vardı. Hind Hilafet Fonu hakkında da fazla bir bilgimiz yok. Hindistan Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir. Yüzölçümü 3.287.000 km², Nüfusu 1,450 milyondur. Hindistan’da Müslümanların sosyolojik olarak 1. sırada olmasını engellemek için İngilizler bir oyun oynadı. Müslümanların ayrı bir devlet olması fikri gündeme geldi. Pakistan 14 Ağustos 1947 tarihinde Muhammed Ali Cinnah tarafından kuruldu. Mevdudi destekledi. Ebul Kelam Azad karşı çıktı. Pakistan’ın yüzölçümü 881.913 km² Nüfusu 197 milyon (2017). Önce Bangladeş ile Pakistan birdi. 26.3.1971’de Bangladeş’i Pakistan’dan ayırdılar. Bangladeş’in Nüfusu 164,7 milyon (2017), yüzölçümü 147.570 km². 7 Kasım 1975 tarihinde General Ziya-ür-Rahman bir darbe ile Halid Müşerref›i devirdi. Yeni laikçi bir yönetim kuruldu. Pakistan’da da darbeler oldu. 1947’de Hindistan’dan bağımsız Pakistan devletinin kuruluşu ilan edildiğinde Bangladeş de, Doğu Pakistan adıyla bu devlete bağlanmıştı. 1971’de iki Pakistan arasında iç savaş başladı. 26 Mart 1971 - 16 Aralık 1971 arasındaki savaşa Hindistan da müdahale edince, Pakistan direnemedi. Mart 1973 yılına kadar Hindistan’ın işgalinde kalan Doğu Pakistan, Hindistan’ın çekilmesiyle bu tarihten itibaren Bağımsız Bangladeş Devleti oldu.

Hindistan’la Pakistan anlaşamasın diye aralarına bir “Keşmir sorunu” çakıldı, İngilizler tarafından. Cemmu ve Keşmir Alan: 222.236 km². Kuruluş tarihi: 26 Ekim 1947. Nüfusu 12,55 milyon (2011). Cemmu ve Keşmir, Hindistan’ın en kuzeyinde yer alır. Büyük çoğunluğu Himalaya Dağları üzerindedir. Pakistan tarafından Hindistan işgalindeki Keşmir olarak adlandırılır. Başkenti kışın Cemmu yazın ise Srinagar’dır. 222,236 km² alana sahiptir

Bu sorun çözülmez, çözülmemesi gerekir. Üretilmiş bir sorundur. Bu hem Hind Birliğinin kurulmasına engel olacak, hem de Hindistan üzerinden Hindistan’dan ayrılan Müslümanlar üzerinde baskı kurmanın bahanesini oluşturacaktır. Keşmir, Hindistan ve Pakistan’ı 1947 yılından beri üç kez savaşa sürüklemiş ciddi bir sorundur. Tabii bu sorunun çözülememesindeki en büyük etken, Keşmir’deki ayrılıkçı hareketler ve Pakistan’la birleşme talepleri için Pakistan’ı suçlayan Hindistan’ın reddedici tavrıdır. Keşmir, “Çözümsüzlüğün” çözüm olarak sunulduğu bir coğrafyanın adıdır aslında. Keşmir sorununun düğümlendiği nokta, Pakistan’ın BM kararlarına uygun olarak halk oylamasına gidilmesi önerisine Hindistan’ın yanaşmamasıdır.

Aslında asıl sorun, Müslümanları Hindistan’dan ayıran aklın ürettiği sorundur.

Tamam, Pakistan, Bangladeş ve Keşmir-Cemmu var. Herkes durduğu yerde dursun. Şu 1648 Vestfalya sendromundan kurtulalım, “Vatan”, “Ulus” sloganlarını bir kenara bırakalım. Hindistan’da yüzlerce din, dil, etnisite, ideolojik, politik, felsefi ve vijdani topluluk var. Hatta kast sistemi var. 3,5 asra yakın biz yönetmedik mi bu coğrafyayı. Cumhurbaşkanlığının yıldızlarından biri olan Babur yıldızını parlatalım. Bunca farklılıklarına rağmen onları nasıl barış içinde yönetti isek, o muhteşem günlerine geri dönsün Hindistan. “Büyük Hindistan Birliği” yeniden ihya edilsin. Bakın dünyadaki 3 Müslümandan biri Hind kökenlidir. Pakistan, Bangladeş ve ihtilaflı topraklar, mevcut halleri ile federasyona katılsınlar ve bir birlik olsun. Dünyaya örnek olan, farklılıklarına rağmen barış içinde bir arada yaşayan bir medeniyet kursunlar. Bu herkes için en iyi olandır. “Küçük olsun, benim olsun” değil. İri olalım, diri olalım.. İngilizlerin oynadıkları oyunu bozalım.

Bakın, biz de hafızalarımızı yeniden tazeleyelim. Tarihi övgü ya da sövgü kitabı yapmayalım.. Babür şahlığının arkasında “Timur” soyu da var, Cengiz Han soyu da. O Ertuğrul dizisinde ha bire kesip doğradığımız “Moğol”larla da akrabayız. “Tatarlar” kimlerdir bir bakın bakalım.. Tarih “övgü ya da sövgü kitabı” değildir, olmamalı. Buradan oturup Hind coğrafyası üzerinde ahkam kesmek kolay tabii! Ben anne tarafından Osmaniyeli, baba tarafından Maraşlıyım. Babam doğduğunda biz Suriye ile Yemen’le, Cezayir’le tek devlettik. Şimdi siyaset yaptığını sanan birtakım adamlar, “Burada Suriyelilerin ne işi var” ya da “Bizim oralarda ne işimiz var” diyor. Bir defa 100 yıl önce Suriye diye bir ülke yoktu. Orası Bilad-ı Şam’dı. Burası Bilad-ı Rum. Bizin nüfus kayıtlarımız, tapu kayıtlarımız, Adana dahil, Doğu Akdeniz bölgesindeki bütün güney Halep’e bağlı idi. Biz daha ilk kıblemiz olan Kudüs’ü, Filistin’i, Suriye’yi daha doğru düzgün anlayıp, anlatamadık ki, Hindistan’ın Pakistan’ın arasındaki ihtilafı çözelim. Onun için “bekara karı boşamak kolay” diyorum.

Ben bu konuyu 1970’lerin başında dert edindim. “Aksak Timur” diye geçiştirilemeyecek başka gerçekler olduğunu gördüğüm için Yakub Mughul’ın “Kanuni Devri, Osmanlı-Hind Müslümanları Tarihi” kitabını yayınladım. Timur’un “Tüzükat”ını yayınladım. Bize ezberletilen tarihin dışında başka bir tarih vardı. “Çanakkale” bize anlatılan, ezberletilen gibi değildi mesela. Mughul kim derseniz, ben Arap Fars filolojisinde okurken, o Moğol asıllı, Pakistan’dan arşiv çalışması için gelen bir akademisyendi. Türkçe öğrenmişti. Ben de Urduca öğreneyim dedim ama olmadı. Ama o hocanın doktora çalışmasını yayınladım ve tabii çokça da eleştiri aldım.

Ya hu “ol mahiler ki, derya içredir de deryayı bilmezler” hesabı, Bilad-ı Rum’da yaşıyan “Ahiyan-ı Rum, Baciyan-i Rum, Gaziyan-ı Rum, Mevlana Celaleddini Rumi, Eşrefoğlu Rumi”’nin, Arz-ı Rum’da, Rumeli de yaşayan çocukları “Rum” diyince rahatsız olurlar. Sahi Rumi takvim, Rumi sanat kimin takvimi, kimin sanatıdır. Kur’an-ı Kerim’deki “Rum suresi” kimi anlatır?

İşin güzel ve kolay yani ne biliyor musunuz? Aslında Keşmir sorunu, Filistin, Moro, Kıbrıs sorunundan farklı değil. Suriye, Filistin ve Anadolu’dan oluşan Osmanlı Milletleri Birliği Büyük Hindistan Birliği hayalinden farklı değil. Düşünebiliyor musunuz, BüyükHindistan Birliği gerçekleşmiş. İslam Konferansında 1,5 milyar nüfusu ile yepyeni bir ülke var. Bu sorunların birini çözerseniz, hepsi çözülür. Hepsi birbirine bağlı, domino etkisi ile çözüm gerçekleşir. O zaman tarih uyanır, hayaller canlanır. Bizim medeniyetimizin istinatgâhı, İttihad, İttifak ve İtilaf’dır.. Korkularımızla yüzleşelim. Size çözüm diye dayatılan çözümsüzlük girdabından yakanızı kurtarın. Size ezberletilen tarih ve şarkılar yalan söylüyor. Siz “Bir başkadır benim memleketim” diye şarkılar söylerken, aslında İsrail’in Filistin’i “vatan” yapma çabalarına destek oluyorsunuz belki de. Bilmem anlatabildim mi, “Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım”. Selâm ve dua ile.

(YENİ AKİT)

adv
SON DAKİKA
21:41 - BM İsrail'i işgalden dolayı kınayan karar tasarısını kabul etti21:33 - Rekabet Kurumu'ndan 24 meyve ve sebze toptancısına soruşturma01:19 - Trump'tan İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma skandalı!01:13 - Irak'ın Musul kentinde feribot battı: 100 ölü08:55 - Yeni Zelanda'da silah yasası değişti08:48 - ÖTV ve KDV indirim süreleri uzatıldı12:27 - 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dolar fırlar mı?09:11 - Gayrimenkullere e-haciz geliyor09:06 - Süresiz nafakaya 5 sınırı geliyor19:02 - Hollanda'da Tramvayda silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi (Şüpheli Türk kökenli)13:14 - Aralık 2018 işsizlik rakamları açıklandı12:19 - Yeni Zelanda'da iki camide cuma namazında silahlı saldırı: 49 ölü, 48 yaralı!00:08 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki23:58 - Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul etti!23:48 - Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti!12:19 - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında soruşturma12:15 - CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan ''sahte senet'' iddialarına yanıt08:34 - İstanbul'da hava 10 derece soğuyor, yağış geliyor!08:30 - 8 ilde FETÖ operasyonu: 58 polis hakkında gözaltı kararı08:15 - Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı açıldı13:01 - 2018 büyüme rakamları belli oldu09:02 - ABD'den DEAŞ'lı militanlarına sahte pasaport21:32 - Erdoğan: S-400 sisteminin NATO ve ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok14:58 - Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sistemini açıkladı08:49 - Çocuk koruma derneğinin başkanı 8 yaşındaki oğlunu istismardan tutuklandı!08:23 - TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili başvuru çarşamba günü başlıyor08:20 - Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını10:11 - Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu22:01 - Afganistan'da sel ve su baskınında 20 kişi hayatını kaybetti22:03 - 2 Mart 2019 Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?13:05 - Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!12:06 - 9 yaşındaki tüketici Elif'in meşrubat firmasına karşı zaferi (Meşrubat firmasına 241 bin lira ceza)14:21 - Asya'da korkutan gerilim! Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü: 3 ölü!13:12 - Tek tek insanlar açısından doğru olan yaklaşımlar toplumun tamamını da benzer biçimde etkiler mi?21:03 - Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler gittikleri yere de ihanet edecekler22:03 - İstanbul'da tüm okullar pazartesi günü tatil16:03 - TBMM'nin 29. başkanı AK Partili Mustafa Şentop oldu22:52 - Venezuela'da ordu ile yerli halk arasında çatışma: 2 ölü!08:27 - AK Parti'nin meclis başkanı adayı belli oldu08:19 - "Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'de banka hesabı açın çağrısı" iddiası08:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü11:50 - Yerinden 1 liraya alınan salatalık halde 9 liraya satıldı!01:35 - Çanakkale'de 5 büyüklüğünde deprem!15:08 - MHP Lideri Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz yorumu15:02 - İYİ Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında yeni formül14:53 - TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu (Simone Kaslowski kimdir?)14:49 - TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı13:25 - Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 yıl hapis cezası00:55 - Mersin'de İYİ Parti’ye geçen Burhanettin Kocamaz aday olamadı (Liste YSK’ya geç verildi)00:23 - Cumhur İttifakı'ında son durum: 44 il AK Parti, 7 ilde MHP00:05 - Rusya ''sınırsız menzilli'' nükleer kruz füzesini test etti00:00 - Millet İttifakı'nda son durum: 29 il CHP'ye, 21 il İYİ Parti'ye00:53 - Binali Yıldırım istifa edip Meclis'e veda etti20:04 - Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun sınırımızdaki terör koridorunu yıkacağız19:59 - Muğla Milas'ta maden sahasında heyelan sonucunda göçük: 2 ölü!02:15 - Kalın’dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi' iddiası ile ilgili açıklama19:44 - ABD Başkanı Trump: Suriye ile ilgili 24 saat içerisinde bir açıklama yapacağım19:35 - 'Poşet formalı Afganlı küçük Messi'nin annesi: Hayatımız mahvoldu, Taliban oğlumun peşinde10:28 - 2018 Kasım ayı işsizlik rakamları belli oldu19:46 - Soçi'deki Üçlü Suriye Zirvesi sonrası 3 liderden ilk açıklama19:40 - İstanbul Kartal'da yıkılan 8 katlı binayla ilgili 2 kişi tutuklandı17:18 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç zammı ile ilgili açıklama02:10 - İran'da Devrim Muhafızlarına yönelik intihar saldırısı: 27 kişi hayatını kaybetti!18:44 - İran/Hamaney: ABD ile hiçbir sorun çözülmez19:59 - İşte gripten korunmada etkili olan turpun 10 faydası14:59 - Erdoğan: Soğan, patlıcan, domates, biber üzerinden ters köşe yapmaya çalıştılar14:52 - Rusya altyapıyı test etmek için geçici olarak internetin fişini çekecek00:13 - İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti!15:48 - İlker Başbuğ: Kozmik Oda'yı açmasaydık suikastların arkasında TSK var denecekti15:41 - Erdoğa: Tanzim satış noktalarında temizlik ürünleri de satılacak23:00 - Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz22:49 - Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 31 Mart yerel seçim bildirgesini açıkladı22:42 - İstanbul Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı18:22 - Erdoğan açıkladı: Kitap,dergi ve gazetede KDV kalkıyor16:16 - İstanbul'da Sebze meyve tanzim satış noktaları belli oldu02:27 - Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda17:12 - Erdoğan: Tank Palet Fabrikası satılması söz konusu değil17:09 - İstanbul'da Karagümrük çetesine operasyon: 11 gözaltı01:08 - İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü: 21 ölü00:02 - Türkiye İhvan üyesi Muhammed Abdulhafız Hüseyin'i neden Sisi'ye verdi?20:05 - Bakan Albayrak: Artan gıda fiyatlarına karşı haftaya adım atacağız19:57 - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya ve Ruhban Okulu'nu ziyaret19:04 - İngiltere'den dikkat çeken patates raporu15:50 - 500 ilaç piyasada bulunmuyor!13:39 - 4 Şubat 2019 Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?12:45 - 2019 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu01:19 - Kolombiya'da barış anlaşmasına uymayı reddeden FARC lideri Rodrigo Cadete öldürüldü23:24 - Erdoğan: Suriye'deki koalisyon güçlerine güvenemeyiz23:20 - Trump: Venezuela'ya asker göndermek bir seçenek18:29 - ABD'den sonra Rusya da nükleer silah anlaşmasını askıya aldı18:25 - Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem21:20 - Erdoğan'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Müteahhide evinizi vermeye mecbur değilsiniz21:06 - Kitap satışlarında KDV sıfırlandı21:34 - ABD Başkanı Trump'tan Taliban, Kuzey Kore, İran ve DEAŞ'e ile ilgili açıklama19:42 - Trump'tan muhalif lider Guaido'ya destek telefonu!13:53 - Erdoğan: Fazıl Say'ın konserine gittik, linç kampanyası başlattılar22:14 - AK Parti İstanbul Büyüksehir Belediye Başkan adayı Yıldırım'dan TBMM Başkanlığı görevinden istifa kararı16:29 - Zabıta memuruna tokat atan eski daire başkanı, hakim karşısında kendini savundu16:01 - HDP 31 Mart yerel seçimlerinde üç büyükşehirde aday çıkarmayacak15:55 - İstanbul Tuzla'da tersanede yangın: 2 ölü, 11 yaralı!
Henüz yorum yapılmamış. Yorum yapmak için tıklayın
lütfen bekleyiniz
Yorumunuz:
Yazarın Diğer Makaleleri

Son Haberler Bölümler