Güncelleme: 01:01 TSİ 19 Mart 2019 Salı
Makale detayı
Facebook'ta Paylaş

Mescid-i Aksa'nın Mihrabı Neden Yakıldı?

Şeyh Kemal HATİP
Güncelleme: 14:33 TSİ 26 Ağustos 2010 Perşembe

Ey bu eksiksiz davetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. O'nu kendisine va'dettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir. Muhakkak sen vadinden dönmezsin. Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan ve peygamber olarak Muhammed (s.a.v)’den razı olduk.

Hamd Allah’adır, O’na hamd eder, O’ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız. Allah’ın yol gösterdiği hidayete ermiştir, O’nun saptırdığına ise yol gösterici yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun bir ve ortağı olmadığına şehadet ederim. “Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Her şeyi hakkıyla işten ve gören O’dur.” Efendimiz Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna, mesajı ilettiğine, emaneti yerine getirdiğine, ümmeti düzene soktuğuna, derdiği tasayı ortadan kaldırdığına, ümmeti gecesi gündüzü gibi olan ve ancak helak olanın sapacağı aydınlık bir yol üzerinde bıraktığına şehadet ederim. Ey Müslümanlar, ey Allah’ın kulları!

Allah’ın, bereketiyle bu toprakları mübarek kıldığı Mescid-i Aksa, “etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa”. Bu topraklar da diğer topraklar gibiydi. Ama Allah neden burada bir mescidin kurulmasını emretti. Bu mescid, Mescid-i Aksa’dır. Bu mescidin etrafında bulunan topraklar mübarek kılınmıştır. Filistin toprakları, Aksa etrafında bulunan Şam toprakları tamahkârların arzuladığı topraklar olacak. Saldırganlar daima ellerini, kırbaçlarını ve zorbalıklarını dayatmak için çalışacaklar. O halde mübarek Mescid-i Aksa, bölgeye hatta dünyaya barış ya da savaş ve düşmanlık gelmesinin anahtarı olacak.

Diğerleri her zaman Aksa üzerinde hakları olduğunu ya da mescidimizin uydurdukları gibi onların mabetlerinin enkazı üzerine kurulduğunu iddia ediyor. Onlarla aramızdaki bu çatışma sürüp gidecek. Bu nedenle onlar bu mescide zarar vermek için, yakarak, yıkarak ya da başka planlarla onu yıkmak için fırsatları değerlendirmede tereddüt etmiyor. Bunun amacı da bu dünyada adı Mescid-i Aksa olan mescidin varlığını ortadan kaldırmak.

Dün 21.8.2010 cumartesiydi, 41 sene geriye gidiyoruz, Avustralya asıllı bir Yahudi 21.8.1969’da mescidi yakmaya çalışmıştı. Hatta buradaki Yahudiler bizim bu konuyla bir ilişkimiz yok diyorlardı. Avustralya asıllı İsrailli bir Yahudi olan Dennis Rohan, mescide giriyor ve ateşe veriyor, mihrabını ve minberini yakıyor. Neden mihrap ve minber acaba? Bu bir tesadüf değildi. Aksine mihrap ve minberin büyük anlamlar taşımasındandı. Özellikle de bu suçlunun yaktığı minber çok büyük anlamlar taşıyordu. Bu minber Müslümanların Kudüs’ü Haçlıların elinden kurtardığı 1087 yılında fetih hediyesi olarak sunulmuştu. Bu minber Salahaddin’den Aksa’ya bir hediyeydi. Salahaddin fetihten önce acı çekiyordu, o dereceki gülmeyi bile unutmuştu. Ona neden gülmediğini sorduklarında Allah’tan utanıyorum, hayâ ediyorum diyordu. Aksa Haçlıların elinde olduğu sürece nasıl gülebilirim ki? Allah’tan utanıyorum nasıl güleyim? Aksa Haçlıların elindeyken, minaresinden ezan okunmasına engel olurlarken gülmem için bir sebep var mı? Sonra Salahaddin fetih zamanına kadar hazırlık yaptı.

Bu minber yakıldı. Bu ilk teşebbüs değildi ve göründüğü kadarıyla son da olmayacaktı. Mescidin yakılışının yarın yıldönümü. Yangın olayından sonra farklı şekillerde saldırılar yapıldı ve Aksa’ya çokça tuzak kuruldu. 1982 yılını hatırlıyorum Esbat kapısının yanında, Cuma günü Müslümanların namazdan çıkışlarında patlatılacak bir bomba bulunmuştu.

Aynı sene Eli Guttman adında başka bir Yahudi Kubbetu’s Sahra’ya girip ateş açtı ve orada namaz kılan 3 kişiyi öldürdü. 1984 yılında Mescid-i Aksa’ya bakan dini bir okulun arkasında büyük bir patlayıcı deposu bulundu. 85’te Şubat ayında yağmurlu bir gecede Kehane cemaatinden Yahudilerin bombalama eylemi gerçekleştirmek için Aksa’nın duvarlarına tırmanmak istedikleri ortaya çıktı. Bununla da yetinmediler. 1990’da Aksa katliamı gerçekleşti. 8.10.1990’da 22 Müslüman burada şehit oldu. 96’da Tünel katliamı oldu. Bu katliam Netanyahu hükümeti zamanındaydı ve haremi şerifin altından geçen tünelin açılışını yaptılar. 74 kişinin öldüğü bir intifada patlak verdi. Zafer Aksa’nındı. 2000 Aksa intifadasının sonucu ise binlerce şehit oldu. Şaron’un Aksa’ya girdiği ve onu kirlettiği günden bu güne bir gün, bir hafta ya da ay geçmedi ki ihlaller, kazılar ve tüneller, mübarek Mescid-i Aksa’yı kirletme çalışmaları devam etmesin. Ne için yapıldı bunlar? Mescid-i Aksa’nın yok olması buna karşılık Aksa’nın yerinde sözde heykellerinin olması için.

Bunlar oldu ama tarihte olanlar sadece bundan mı ibaret? 81 sene öncesine yani tam olarak 69’dan 40 sene evveline gittiğimizde 23.8.1923’te ayaklanma olduğunu görüyoruz. Bu ayaklanma neden meşhur oldu? Çünkü Yahudiler İngilizlerin Filistin topraklarındaki varlığını kullanarak Aksa’ya ulaşmaya çalıştılar. Ağlama duvarı olarak adlandırılan alan Filistinlilerin yaşadığı mahallelerden ibaretti: Saadiyye, Şeref ve Mağaribe mahalleleri. Burak duvarıyla Filistin evlerinin arasında batı tarafında sadece 3 metre vardı. 3 metrelik bir geçiş alanı. Yahudiler buraya girmeye ve İngilizlerin gözetiminde dini ibadet ve namazlarını eda etmeye başladılar. Müslümanlar ise Osmanlı devletinin düşmesiyle İslam halifeliğinin kaldırılması ve İslam ülkelerinin İngiltere, Fransa, İtalya ve Hollanda arasında paylaştırılması adındaki bu korkunç görüntüye önceden görülmemiş bu acziyet görüntüsüne karşı çıktılar.

12.8.1929 tarihinde Yahudiler heykel inşaası projesine destek çağrısında bulundukları bir açıklama yaptılar. Heykellerine yardım gösterilerine çağırdılar. Gerçekten de birkaç gün geçmeden 14.8.1929 günü çok sayıda Yahudi grup Kudüs’te gösteri yapmak için Hayfa ve Tel Aviv’den kalkıp geldi. Duvar bizim duvarımızdır, duvar bizim ağlama duvarımızdır diye slogan atmaya başladılar ve İngiliz polisinin korumasında orada toplandılar. 2 gün sonra Cuma günü Müslümanlar Cuma namazından sonra mescidden çıktılar, o gün peygamberimiz (s.a.v.)in doğum günüydü, büyük bir gösteri yaptılar. Bu gösteri surların dışına taştı ve Mağaribe mahallesine; Aksa’nın batı yakasında Burak duvarının olduğu yere kadar uzandı. Yahudilerin namaz kıldıkları masaları kırıp yaktılar, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya el koymak için İngilizlerden takviye güç çağrısında bulundukları kâğıtları duvardaki deliklerden çıkardılar. Filistin sokakları ayaklanmaya başlamıştı ve bu ayaklanmanın zirve noktası o Cuma günüydü. Filistinlilerin Cuma günü namazdan sonra gösteri yapması Yahudilerle aralarında çatışma çıkmasına neden oldu. İşte bu Burak ayaklanması olarak tarihe geçti. Kuzeyde Safad’dan başlayıp güneyde el-Halil topraklarına kadar uzandı. Yüzlerce Filistinli şehit oldu ve yüzlerce Yahudi öldü. Niçin ve ne uğruna? Bu yerin, heykellerine ait olmasını istedikleri, halkımız da bu yerin sadece Mescid-i Aksa’ya ait olmasını istediği için. O gün çok sayıda kişi tutuklandı pek çoğu da Akka hapishanesinde asılarak şehit edildi. Bu olaydan birkaç ay sonra 17.6.1930’da tanınmış şehitler Muhammed Cemcum, Fuad Hicazi ve Ata ez-Zir idam edildi. İş bu kadarla da kalmadı. Halkımız ortada dönen bir oyun olduğunu, sömürgeci İngiliz, Fransız ve diğerlerinin gözetiminde ve garip bir Arap sessizliğiyle Aksa’ya karşı komplolar kurulduğunu anladı. Arapların sessizliği o dereceye varmıştı ki; o dönemin Suud kralı Filistin topraklarına sıradan bir ziyaret düzenlemiş dönerken Filistinli meşhur şair Mahmut Abdurrahim karşısına çıkıp şu sözleri söyledi…

Ey kral önünde bir şair duruyor

Acı şikâyetlerin gönlünü kavurduğu bir şair

Aksa’yı ziyarete mi geldin

Yoksa yitirmeden önce uğurlamaya mı?

Onu ziyaret etmeye mi geldin uğurlamaya mı?

Yarın süzülen bir damla gözyaşından

Ve dövecek yanaklarımızdan başka birşeyimiz olmayacak

Yarın Aksa gidecek elimizden ve elimizde dökeceğimiz gözyaşları,

Döveceğimiz yanaklardan başka bir şey kalmayacak bu kayıp için…

Bazı aklı selimler olanlara böyle bakıyordu. Gerçekten de böyle oldu. 1929 Burak ayaklanması, 1969 Aksa yangını ve işte bugün halen bu çalışmalar devam ediyor. Bizler bugün Aksa’ya karşı uygulanan düşmanlık ve tuzakların devam ettiğini görüyoruz. Aksa’nın etrafında olanlar bunlar. Salahaddin ve onun fethinden bahsettiğimiz zaman 1069 yılında Aksa’da öldürülen 70 bin şehitten bahsetmemek olmaz. Bu kişiler nereye gömüldüler? Bu kişiler Memenullah mezarlığına gömüldüler. 230 dönümlük bu araziyi düşünün. Bu mezarlıkta Ömer Bin Hattap’la fetih günü gelen sahabiler, tabiinler, âlimler, evliyalar, salihler ve şehitlerin kabri vardı. Buna karşılık İsrail hükümeti tarihi yok etmek için mezarları söküyor.

350 kabri ramazandan bir gün önce söküyorlar. Görünen o ki bu da aynı komplo. Korkunç bir suskunluk, ne yaşayanlara ne de ölülere yardım eden kimsenin sesi çıkmıyor. Ne oluyor böyle? Bütün dünya bakıyor uluslar arası dörtlü komisyon ne diyecek, Obama ne diyecek diye. Araplar ve Müslümanlar dolaylı müzakarelerden sonra doğrudan müzakerelere gidecekler. Ama bunu yaparken mezarların ve Aksa’nın iniltilerini duymuyorlar. Şeref ve izzetin anlamını unutmuşlar, neden acaba? Dinleyin bakın tarih ne diyor?

Muaviye Bin Ebu Süfyan’ın ordusu Konstantiniyye’yi fethetmek için harekete geçtiğinde, Muaviye ordunun başına komutan olarak oğlu Yezid’i geçirdi. Konstantiniyye’yi fethedecek ordunun komutanı Yezid. Müslümanlar daima bu şehri fethetmeyi düşlediler ve arzuladılar. Çünkü peygamber onlara müjde vermiş ve demişti ki; Konstantaniyye elbet feth olacaktır, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu feth eden asker ne güzel askerdir. Müslüman komutanlar bu şehri fethedecek komutan olabilmek için yarışıyordu. Yezid şehri kuşattı. Beraberinde de büyük sahabi Ebu Eyyub el-Ensari vardı. Hicret esnasında peygamberimizi evinde misafir eden Ebu Eyyub el-Ensari. Kuşatma esnasında Ebu Eyyub el-Ensari hastalandı ve öleceğini anladı. Yezid ona vasiyetin nedir diye sorunca o da vasiyetim; beni Konstantiniyye’nin surlarına yakın bir yere gömmenizdir buyurdu. Çünkü ben peygamberimizin salih bir adam ölecek ve Konstantiniyye surlarına yakın bir yere gömülecek dediğini duydum. İnşallah o salih adam ben olurum. Gerçekten de Ebu Eyyub el-Ensari öldü. Şehir kuşatma halindeyken bazıları sahabeyi surlara yakın bir yere gömmek için omuzlarına almış taşımaya başlamıştı. Bu kişilerin başında da komutan Yezid vardı. İmparator da kalenin arkasından onlara bakıyordu. Kimin öldüğünü anladı ve Yezid’e dediki; ey Yezid nerede dâhiliğin, nerede babanın dehası? Arkadaşınızı bizim surlarımızın yanına mı gömüyorsunuz? Siz döndüğünüzde onu oradan çıkarack ve köpeklere atacağız. Yezid İbn Ebi Süfyan da ona dedi ki: Ey imparator! Onu kabre koymadan ve veda etmeden önce sana birkaç sözüm olacak. Muhammed’i hakla gönderen Allah’a yemin olsun ki, Ebu Eyyub’un kabrini açarsanız -sözlere bakın izzet ve kendine güven dolu- Müslümanların topraklarında yıkılmamış tek bir kilise bile bırakmayacağım, Müslümanlara boyun eğmeyen hiç kimseyi yaşatmayacağım. Soruyorum Yezid bunu yapar mı? Cevabımız hayır.

Bu sözlerden sonra imparatorun tavrı ne oldu? Dedi ki ey Yezid! Vay sana, vay senin babana! Mesih’e yemin olsun ki; kimseyi bulamasam da bu kabri ben koruyacağım.

Soruyorum sizlere Yezid’in bu sözü dinin sözü müdür, Müslümanlar böyle yapar mı? Yoksa çivi çiviyi söker siyasetine göre söylenmiş siyasi bir söz müdür? Bunun dışında Müslümanlar şu ana kadar İslam ülkelerindeki Yahudi ve Hıristiyan mezarlıklarına, Merakeş’te, Tunus, Cezayir, Bağdat, Şam ve Kahire’deki mezarlıklara bir şey yapmış mıdırlar? Yahudi mezarlıkları halen korunuyor, kiliseler korunuyor. Müslümanlar böyle yapmazlar.

Amr İbn As Mısır’ı fethettiğinde yıkılmış çok sayıda kiliseyle karşılaştı. Biliyor musunuz bu kiliseleri kim yıktı? Bu kiliseleri Mısır’ı işgal eden Katolik Hıristiyanlar yıktı. Mısır’da Kıpti Hıristiyanlar vardı. Katolik Hıristiyanlar Kıptilerin kiliselerini yıktılar. Mısır’ın rahipleri kardeşlerinin başına gelenleri Amr İbn As’a şikâyet etti ve onun Mısır’da Kıptilere ait kiliselerin onarılması için Müslümanların beytü’l malından fon ayrılması emrini vermesini istediler.

İşte bizim tarihimiz. Bizim parlak ve şerefli tarihimiz bu. Bizler kabirlere ve mabedlere saldıran insanlardan değiliz. Çünkü bizim dinimiz budur. Ama şairin şu beyitleri diğerlerinin yaptıklarıyla ne kadar da örtüşüyor:

Bizler hükmettik, adalet bizim karakterimizdi

Sizler hükmettiğinizde ortalık kan gölüne döndü

Esirleri öldürmeyi helal saydınız

Oysa biz esirlere iyi davranıp bağışladık

İşte sizinle aramızdaki fark budur

Her kap kendi hacmince su alır

Evet, her kap kendi hacmince su alır. Onların kapları da mezarlıkları yıkacak ve kemikleri kıracak kadar nefret ve kin alıyor. Peki, buralara ne yapacaklar? Mahkemeler, tuvaletler, kültür merkezleri. Bu tarihte olmuş bir şey değil. Bunu sadece bunlar yapıyor. Garip olan bugün atalarının mezarlarını, mescidini, mukaddesatını ve onurunu savunan Müslümanların onların gözünde terörist olmasıdır. Diyorlar ki; Filistinliler Memenullah mezarlığının bir kısmını işgal etmek istiyor. Urkub halkı gibi devletin bir kısmını işgal etmek istiyorlar. İyi de bu urkub halkı devlet gelmeden bin sene evvel orada değil miydi?

İşte bugün toprağını, namusunu ve mukaddesatını savunmak isteyen terörist oluyor. Benim terörist olduğum hükmünü verdiler. Kendimi kaybettiğimi söylediler, radikal bir Müslüman olduğumu iddia ettiler. Yazıklar olsun teröriste. Onur isteyen bir Müslüman olduğum için öldürülmeme ve toprağımın saçılmasına karar verdiler. Eğer Kudüs’ün izzeti radikallik olduysa ben radikalliğimikabul ediyorum. Kudüs sevgisi ve Aksa’yı savunmak radikallikse varsın olsun, buna yakıştırılacak ad buysa olsun. Bundan sonra toprak ve namus kirletilmiş, bütün haklar çiğnenmiş sonra da hakkımızda bunlar iyi, ılımlı, barış isteyen, gerçekçi Araplar denmiş ne çıkar. Biz hayallerle yaşamak istemiyoruz. Hayır, hayır. Hayallerle yaşamıyoruz. Bizler bu toprakların bizim topraklarımız, Kudüs’ün bizim Kudüs’ümüz olduğu kanaati ve bilgisiyle yaşıyoruz. Bundan 41 sene 81 sene önce, yarın ya da öbürgün bu saldırılar devam etse de bu Kudüs’ün zalimin hakkı olduğu anlamına gelmez.

Sözümü söylüyor ve Allah’tan hem kendim hem de sizin için bağışlanma diliyorum. Allah’tan bağışlanma dileyin.

Elhamdu lillahi rabbil âlemin. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Ey Müslümanlar, ey Allah’ın kulları! Allah’ın sizi sevdiğini her zaman söylemeye devam edeceğiz, her zaman vurgulayacağız. Açıkça söylüyoruz ki Allah bizi seviyor, bizler Filistin halkıyız, Allah bizi seviyor. Allah bize bir nimet verdi, hiç kimse bizden daha hızlı Aksa’ya ulaşamaz. Bu bir nimettir. Görüyorsunuz; Gazze halkı yasaklı, diasporadaki Filistinliler yasaklı, Batı Şeria’daki erkeklerden 50 yaşın altında olanların, kadınların da 45 yaşın altında olanların Kudüs’e girmesine izin verilmiyor. Kudüslü insanlar, ömürleri boyunca Kudüs’te yaşamış ama ırkçı duvarın Kudüs’e gitmelerine engel olduğu insanlar…

Yalnızca sizler bunu yapmaya kadirsiniz. Her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz, bu bir nimettir, şükür ister. Allah-u Teâlâ biz Aksa’ya girebilme nimetini verdi. Şükür bize vacip oldu. Allah’a şükür ise mübarek Mescid-i Aksa’ya girip orada bulunarak Müslümanların yerini doldurmakla olur.

Hatırlarsınız ramazanın ilk Cuma namazında namaz kılanların sayısı yarım milyona ulaşıyordu. Şimdi 100-130 bin kişi namaz kılıyor. 3 bin polis kapıda bekliyor. Bu bütün imkânlarımızı kullanarak ramazanda ve ramazan dışında orada bulunmamızı gerekli kılıyor. Ramazan harici günler daha önemli. Çünkü ramazanda Kudüs halkından namaz kılıp tevbe edenleri Allah bereketlendiriyor, kalabalıklaşıyorlar. Bizim görevimiz ramazandan sonra da bu işe devam etmek çünkü Aksa bize emanettir. Çünkü Allah onun gerçek bekçileri olmakla, ilk savunma hattı olmakla bizleri onurlandırdı. Kendimizi, evlatlarımızı Aksa’ya gitme üzerine eğitmekte tereddüt etmeyeceğiz. Sıkıştırsalar ve bütün o yapacaklarını yapsalar da, arabaları Aksa’ya 3 km uzaklıkta durdursalar ve sürekli oraya giderken sizi yorup usandırıp sene de ya da ayda bir kere gitmenizi sağlamaya çalışsalar da… Sizin vereceğiniz cevap bunun aksi olmalı, bıkmamalıyız, usanmamalıyız, Aksa’ya gitmeliyiz. Bu Allah’ın bize bağışladığı onurdur. Bunun şükrü de Aksa kapılarını aşındırarak olur. Şu sözü zalimlerin duyması gerekir: Zalimlere Mescid-i Aksa’da yaşam yoktur. Bunu vurgulamakta tereddüt etmeyeceğiz. Orada zalim yaşayamaz. Allah’ın izniyle Aksa ne heykel, ne mabed ne de kilise olacak, onu yıksalar bile mecsid olarak kalacak. Bugün olduğundan daha iyi ayakta kalması için onun toprağı mecsid olduğuna şehadet edecek.

Aksa’nın onuru ve kutsiyeti taşında değil Allah’ın ona bahşsettiği onurdadır. Zaman ve fedakârlıklar ne kadar uzun ve büyük olursa olsun bu mecsid İslami bir makam olarak kalacak.

Allah’ım Mescid-i Aksa’yı koru, Allah’ım ona tuzak kurmak isteyenin tuzağını başına geçir, ona kötülük yapmak isteyenin kötülüğünü ona döndür, Allah’ın namazımızı, orucumuzu, kıyamımız, rukumuzu ve secdemizi kabul eyle. İbadetlerimizi kabul eyle. Allah’ım bizi ramazanda özgürlüğe kavuşanlardan eyle, bizi ve babalarımızı ramazanda ateşten azat eyle, Allah’ım bizi ateşten koru, bizi iyilerle birlikte cennete koy, senin rızanı ve cennetini isteriz, öfkenden ve ateşten sana sığınırız, ilahımız ve mevlamız İslamı ve Müslümanları muzaffer eyle, fazlınla hak kelimesini yücelt, Salahaddin’i örnek alan insanlardan eyle bizi, başımıza hayrımıza olacak liderler getir kötülüğümüze olacak liderler getirme, İslam’a hayrı dokunacak olanın elinden tut, kötülüğü dokunacak olanı kendi derdine düşür. Allah’ım bu büyük günde bizleri yalnız bırakma, bu büyük ayda bağışlanmamış günah, ödenmemiş borç, giderilmemiş sıkıntı, merhamet edilmemiş ölü, geri gelmemiş kayıp, serbest kalmamış esir ve mahkûm, yardım edilmemiş mazlum ve yok edilmemiş zalim bırakma. Ey Allah’ın kulları! Allah adaleti, iyiliği, yakınlara vermeyi emreder, haramdan, kötülükten ve zorbalıktan men eder. Öğüt alasınız diye size vaaz ve nasihat eder. Allah’ı anın ki o da siz ansın. İsteyin ki size versin. Ve ey namaz kılan! Namaz kıl ki Allah hem bize hem de sana merhamet etsin.

Filistin İslami Hareket lideri Şeyh Raid Salah'ın yardımcısı Şeyh kemal Hatip'in Kfar Kila'da 20.08.2010 tarihinde verdiği Cuma hutbesi, Gülşen Topçu tarafından İsrahaber için tercüme edildi.
 

adv
SON DAKİKA
19:02 - Hollanda'da Tramvayda silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi (Şüpheli Türk kökenli)13:14 - Aralık 2018 işsizlik rakamları açıklandı12:19 - Yeni Zelanda'da iki camide cuma namazında silahlı saldırı: 49 ölü, 48 yaralı!00:08 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki23:58 - Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul etti!23:48 - Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti!12:19 - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında soruşturma12:15 - CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan ''sahte senet'' iddialarına yanıt08:34 - İstanbul'da hava 10 derece soğuyor, yağış geliyor!08:30 - 8 ilde FETÖ operasyonu: 58 polis hakkında gözaltı kararı08:15 - Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı açıldı13:01 - 2018 büyüme rakamları belli oldu09:02 - ABD'den DEAŞ'lı militanlarına sahte pasaport21:32 - Erdoğan: S-400 sisteminin NATO ve ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok14:58 - Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sistemini açıkladı08:49 - Çocuk koruma derneğinin başkanı 8 yaşındaki oğlunu istismardan tutuklandı!08:23 - TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili başvuru çarşamba günü başlıyor08:20 - Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını10:11 - Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu22:01 - Afganistan'da sel ve su baskınında 20 kişi hayatını kaybetti22:03 - 2 Mart 2019 Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?13:05 - Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!12:06 - 9 yaşındaki tüketici Elif'in meşrubat firmasına karşı zaferi (Meşrubat firmasına 241 bin lira ceza)14:21 - Asya'da korkutan gerilim! Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü: 3 ölü!13:12 - Tek tek insanlar açısından doğru olan yaklaşımlar toplumun tamamını da benzer biçimde etkiler mi?21:03 - Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler gittikleri yere de ihanet edecekler22:03 - İstanbul'da tüm okullar pazartesi günü tatil16:03 - TBMM'nin 29. başkanı AK Partili Mustafa Şentop oldu22:52 - Venezuela'da ordu ile yerli halk arasında çatışma: 2 ölü!08:27 - AK Parti'nin meclis başkanı adayı belli oldu08:19 - "Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'de banka hesabı açın çağrısı" iddiası08:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü11:50 - Yerinden 1 liraya alınan salatalık halde 9 liraya satıldı!01:35 - Çanakkale'de 5 büyüklüğünde deprem!15:08 - MHP Lideri Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz yorumu15:02 - İYİ Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında yeni formül14:53 - TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu (Simone Kaslowski kimdir?)14:49 - TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı13:25 - Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 yıl hapis cezası00:55 - Mersin'de İYİ Parti’ye geçen Burhanettin Kocamaz aday olamadı (Liste YSK’ya geç verildi)00:23 - Cumhur İttifakı'ında son durum: 44 il AK Parti, 7 ilde MHP00:05 - Rusya ''sınırsız menzilli'' nükleer kruz füzesini test etti00:00 - Millet İttifakı'nda son durum: 29 il CHP'ye, 21 il İYİ Parti'ye00:53 - Binali Yıldırım istifa edip Meclis'e veda etti20:04 - Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun sınırımızdaki terör koridorunu yıkacağız19:59 - Muğla Milas'ta maden sahasında heyelan sonucunda göçük: 2 ölü!02:15 - Kalın’dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi' iddiası ile ilgili açıklama19:44 - ABD Başkanı Trump: Suriye ile ilgili 24 saat içerisinde bir açıklama yapacağım19:35 - 'Poşet formalı Afganlı küçük Messi'nin annesi: Hayatımız mahvoldu, Taliban oğlumun peşinde10:28 - 2018 Kasım ayı işsizlik rakamları belli oldu19:46 - Soçi'deki Üçlü Suriye Zirvesi sonrası 3 liderden ilk açıklama19:40 - İstanbul Kartal'da yıkılan 8 katlı binayla ilgili 2 kişi tutuklandı17:18 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç zammı ile ilgili açıklama02:10 - İran'da Devrim Muhafızlarına yönelik intihar saldırısı: 27 kişi hayatını kaybetti!18:44 - İran/Hamaney: ABD ile hiçbir sorun çözülmez19:59 - İşte gripten korunmada etkili olan turpun 10 faydası14:59 - Erdoğan: Soğan, patlıcan, domates, biber üzerinden ters köşe yapmaya çalıştılar14:52 - Rusya altyapıyı test etmek için geçici olarak internetin fişini çekecek00:13 - İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti!15:48 - İlker Başbuğ: Kozmik Oda'yı açmasaydık suikastların arkasında TSK var denecekti15:41 - Erdoğa: Tanzim satış noktalarında temizlik ürünleri de satılacak23:00 - Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz22:49 - Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 31 Mart yerel seçim bildirgesini açıkladı22:42 - İstanbul Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı18:22 - Erdoğan açıkladı: Kitap,dergi ve gazetede KDV kalkıyor16:16 - İstanbul'da Sebze meyve tanzim satış noktaları belli oldu02:27 - Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda17:12 - Erdoğan: Tank Palet Fabrikası satılması söz konusu değil17:09 - İstanbul'da Karagümrük çetesine operasyon: 11 gözaltı01:08 - İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü: 21 ölü00:02 - Türkiye İhvan üyesi Muhammed Abdulhafız Hüseyin'i neden Sisi'ye verdi?20:05 - Bakan Albayrak: Artan gıda fiyatlarına karşı haftaya adım atacağız19:57 - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya ve Ruhban Okulu'nu ziyaret19:04 - İngiltere'den dikkat çeken patates raporu15:50 - 500 ilaç piyasada bulunmuyor!13:39 - 4 Şubat 2019 Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?12:45 - 2019 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu01:19 - Kolombiya'da barış anlaşmasına uymayı reddeden FARC lideri Rodrigo Cadete öldürüldü23:24 - Erdoğan: Suriye'deki koalisyon güçlerine güvenemeyiz23:20 - Trump: Venezuela'ya asker göndermek bir seçenek18:29 - ABD'den sonra Rusya da nükleer silah anlaşmasını askıya aldı18:25 - Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem21:20 - Erdoğan'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Müteahhide evinizi vermeye mecbur değilsiniz21:06 - Kitap satışlarında KDV sıfırlandı21:34 - ABD Başkanı Trump'tan Taliban, Kuzey Kore, İran ve DEAŞ'e ile ilgili açıklama19:42 - Trump'tan muhalif lider Guaido'ya destek telefonu!13:53 - Erdoğan: Fazıl Say'ın konserine gittik, linç kampanyası başlattılar22:14 - AK Parti İstanbul Büyüksehir Belediye Başkan adayı Yıldırım'dan TBMM Başkanlığı görevinden istifa kararı16:29 - Zabıta memuruna tokat atan eski daire başkanı, hakim karşısında kendini savundu16:01 - HDP 31 Mart yerel seçimlerinde üç büyükşehirde aday çıkarmayacak15:55 - İstanbul Tuzla'da tersanede yangın: 2 ölü, 11 yaralı!13:17 - CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları belli oldu13:05 - CHP'nin İzmir belediye başkan adayları belli oldu02:17 - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti!02:12 - CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu15:17 - 31 Mart yerel seçimde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu15:11 - Filipinler'de katolik kilisesine bombalı saldırı: 27 ölü01:23 - Erdoğan'dan marketlerdeki yüksek fiyatlara tepki: Bunun adı ticaret değil ihanet13:49 - 26 Ocak 2019 Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?13:41 - Antalya Havalimanı'nda hortum: 12 yaralı
Henüz yorum yapılmamış. Yorum yapmak için tıklayın
lütfen bekleyiniz
Yorumunuz:
Yazarın Diğer Makaleleri

Son Haberler Bölümler