Güncelleme: 03:28 TSİ 19 Kasım 2018 Pazartesi
Makale detayı
Facebook'ta Paylaş

TÜRKÇÜLÜK DE KÜRTÇÜLÜK DE ZULÜMDÜR, ADALET İSLAM'DADIR

Mehmet Pamak
Güncelleme: 14:15 TSİ 29 Eylül 2015 Salı

1998 yılında, bir TV programında Kemalist sistemin Kürt halkına yönelik asimilasyon, inkar, baskı, yasak ve katliamcı politikalarını ortaya koyup, Kürt halkının fıtri haklarını savunmuştum. Türkçülüğü ve Kürtçülüğü ilmi ölçülerle eleştirip, laik sistem ve PKK'nın ideolojileri ve uygulamaları ile seküler, laik, Batıcı, ulusçu olmak bakımından ideolojik kardeş olduklarını, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıkta da müttefik olduklarını ortaya koymuştum.

Her iki tarafın da emperyalistlerin işbirlikçiliği ve seküler ideolojik bağnazlıkla İslami çözümü de engelleyerek zulmün devamını ve sürekliliğini de sağladıklarını ifade etmiştim. Bu seküler kardeşlerin, Kürt ve Türk halklarına yönelik zulmü, şiddeti tırmandırmakta da işbirliği yaparak adeta birlikte sürdürdüklerini  söylemiştim.

İslam şeriatına karşı düşman oldukları halde ileri derecede din istismarı yaparak halkları aldatmada da yarıştıklarını ifade etmiştim. Sivas SRT televizyonunda yaptığım bu konuşmam sebebiyle Türkiye dışında kalmak zorunda bırakıldığım, hakkımda davaların açıldığı, tutuklama kararlarının verildiği 1998-2000 yıllarında Almanya'da muhacirken kaleme aldığım ve "Hicrette Muhasebe" adını verdiğim şiir formunda çalışmamdan, gündeme dair bir bölümü paylaşmak istiyorum.

 

Laik-Ulus Devletin Zulüm Uygulamaları Ret, İnkâr ve Asimilasyon Politikaları

 

İslam dışı rejim, din edindi laik ulusçuluğu

Ümmeti böldü, bu resmi ideoloji putçuluğu

 

Irkçılığı yaydılar, Türkçülüğü dayatarak

Hep bölücülük yaptılar, halkları kışkırtarak

 

Ümmetleşmiş Kürt’ü, Türk’ü, ayırıp da zalimce

İslam’ı dışlayıp, kardeşliğe kıydılar, haince

 

Bu halklar yüzyıllarca kardeştiler, ümmetçi hasletle

Laikler bozdu, İslam'a düşmanlıkla, ırkçı hasetle

 

Şeyh Said kıyam etti, amaç; şeriat ve adaletti

Kur'an hükmünü isteyeni, sistem vahşice katletti

 

Çok katliam yapıldı Zilan'da, kan gövdeyi götürdü

Rejim, laik ulusçu tercihi, zorbalıkla sürdürdü

 

“Anâsırıl İslam”dan bahsedildi, şu savaştan önce

Kürt, Türk içinde eritilmek istendi, savaş bitince

 

Önce “Kürt-Türk ülkenin sahibi” ilan edildi

Sonra Kürt yok sayılıp, pek çok yalan üretildi

 

Sistemin sahipleri, geçince bu yeni evreye

İnkâr, asimilasyon, tehcir zulmü girdi devreye

 

Irkçılık insanlık suçuydu, insanlığı horlayan

Neden Türk olmaya zorlandı, hilkatte Türk olmayan?

 

 "Türküm, doğruyum" "andı" dayatıldı, Türk olmayana

Ardı ardına hepsi yalandı, sözden anlayana

 

Kemalizm; amentüsü ulusçu "and" olan bir dindi

Bu baskıyla, mazlumu kuşatan, düşmanlık ve kindi

 

Ümmetçi söylemde, "Kürt-Türk birbirinin kardeşiydi"

Irkçı seküler söylemde, Türk, Kürt'ün efendisiydi

 

Kürt dağına neden yazıldı,  “ne mutlu Türk’üm” diye?

“Türk olmayanın hakkı Türk’e kölelik” dendi, niye?

 

Başbakan ve bakan söyledi, bu tür ırkçı sözleri

Mahmut Esat Bozkurt’un faşizmi, hepsinden ileri

 

“Millet” din demekti, İslam’ın kitabı Kur’an’da

Halkı kandırmak için, tahrifat yapıldı kavramda

 

“Ulus” yerine kullandılar, bu Kur’ani kavramı

İslam’ı istismar edip, helal saydılar haramı

 

Bu baskı, aldatma ve inkârla, nice zulüm yapıldı

İslam ve Kürtlük kurban oldu, Kemalizm’e tapıldı

 

Anadil Rabbin ayetiydi, eğitimde yasaktı

Kürt kimliği ve dili, Türkiye’de tutsaktı

 

Hele gez, dolaş, kalpten bak, kulak ver Kürdistan'a

Binlerce faili meçhulle, dönmüştür kabristana

 

Zilan'da, Dersim'de, insanlar silahlarla çevrildi

Binlerce sivil, kadın, çocuk topluca katledildi

 

Istıraplar, acılar ve de yakılıp yıkılan köyler

Zorla ismi değiştirilenler; nice ağıtlar söyler

 

Son otuz yılda, kırk bin evladı öldü fakir halkların

Yeter artık! Adalet hasreti bitsin bu toprakların

 

 

İslam, Kavmiyet Meselesine Adaletle Yaklaştı

İmanda Birlik Kurup, Her Şeyi Kardeşçe Paylaştı

 

Allah insanı türetmişti, aynı anne, babadan

Hamur, çamur aynı,“farkı yoktu, Acem’in Arap’tan”

 

Tüm insanlar üremişti, Âdem ile Havva’dan

Bir hikmetle, kavimlere ayırmıştı Yaradan

 

Hangi kavimden olursa olsun, tüm mü'minler kardeştiler

İmanda birliği bozanlar, ırkçı, zalim, kalleştiler

 

Allah katında üstünlük, ancak takvada, korunmada

Fıtrat ile vahyi birleştirip, kirlerden arınmada

 

Tanışıp, yardımlaşmada, bir vesileydi kavim

Tüm insanların fıtratı birdi, “ahsen­­-i takvim”

 

Tanışmak; karşılıklı hak ve hukuku tanımaktı

Şeytani olan ırkçılığı, reddedip kınamaktı

 

Kavimde, dilde farklılık, bir ayetiydi Allah’ın

Allah katında üstünlükse, daha çok takvalının

 

Ayete savaş açarak, gündem oldu ulusçuluk

Ümmeti parçaladı, Arapçılık ve de Türkçülük

 

Allah’la savaşana, karşı çıkar her Müslüman

Türk ya da Kürt olsun, her mazluma verilir eman

 

Balkanlar’da, Türkistan’da, arka çıkan mazlum Türk’e

Neden sahip çıkmıyor, Türkiye’deki mazlum Kürt’e?

 

 

Zarar Gören mazlum Halklar, kazanan emperyalist

Seküler amaca hizmet etti, faşist, sosyalist

 

Küresel ve yerli güçler, PKK'yı destekledi, niye?

Kürtleri sekülerleştirsin ve İslam'ı durdursun diye

 

Şeyh Said şeriatçı diye, düşmanca davrandılar

PKK laik olunca, destek verip kullandılar

 

Seküler kardeş onlar, sistem faşist, PKK sosyalist

Halka karşı ikisi de faşist, dostları emperyalist

 

Bu dostları kaşıdı, bölgemizde kanayan yarayı

En küçük olayda, medyasıyla kopardı yaygarayı

 

Çatışmayı birlikte yönettiler, yandaş düzenle

Çıkar uğruna, halkları düşman ettiler özenle

 

Amaç; emperyal çıkar ve hakimiyeti korumaktı

İsrail ve petrolü kollamak, İslam'ı durdurmaktı

 

Irkçı çatışmanın, sisteme oldu bütün yararı

O hep kendini tahkim etti, Türk, Kürt gördü zararı

 

Küresel-yerel sistem faydalandı, bu çatışmadan

Bölge halkları arasındaki, kan revan kapışmadan

 

 

Terörden beslenenler, hep tırmandırdılar şiddeti

Sürekli provokasyonla, arttırdılar hiddeti 

 

Amaç; devam ettirmekti, bu sömürü düzenini

Irkçı tahrikle saptırıp da, ülkenin gündemini

 

İstekleri; dağıtmaktı sorgulayan dikkati

Kolayca yönetmekti, bölüp de muhalefeti

 

Mazlum halkları, sürekli baktırdılar cambaza

Medyadaki saptırmayla, düşürdüler açmaza

 

Dikkatlerden kaçmak için, kaldırdılar toz, duman

Paylarını arttırdılar, yapılan soygunlardan

 

Çok büyük ıstıraplar çekti, bölgemizin halkları

Hızlı döndü, egemenin güç-rant devşiren çarkları

 

Derin çeteler, hep provokasyon peşindeydiler

Halkları kışkırtmak ve çatıştırmak işindeydiler

 

Faili meçhulle çok kan döktü, JİTEM'li derin devlet

Vesayet sistemi sürsün  içindi, bütün bu rezalet

 

Kürt halkını bölerek, birbirine vurdurdular

Örgütlere sızarak, Kürdü Kürde kırdırdılar

 

Ne kadar kan-cesed olsa, o kadar güç-rant demekti

Bu, pis iktidar ve çıkar uğruna, insanı tüketmekti

 

İğrenç bir ırkçılıkla, yaktılar da Kürt köyünü

Zorladılar, mazlum halkın sefalete göçünü

 

Hak isteyene zulmedip, yedirdiler “pisliği”

Yine ırkçılıkla örttüler, tüm bu iğrençliği

 

 

Bazı Kürtlerin, Ölçüsüzce Zulme Karşı Çıkması

Seküler Kürtçülük Yapıp, Başka Bir Zulme Sapması

 

İnkâr, tehcir ve zulümden, Kürd’ün de sabrı taştı

Türkçülüğü ekenler, Kürtçülük çıkınca şaştı

 

Mazlumlardan bir çokları, hep zalimine meyletti

Zalimi taklit edip, kendini de ona benzetti

 

Zalim sistem, laik-ulusçu ve taklitçi-batıcıydı

Aynı sekülerleşme, artık mazlumun da baş tacıydı

 

Mazlumlardan bazısı, böylece aşık oldu zalimine

Vahyi dışlayan, vâkıf olamadı adaletin ilmine

 

Bilmeyince ölçüsünü, Vahiyle gelen adaletin

Şirke sapıp, taklitçisi oldu önceki felaketin

 

Bu sonuç kaçınılmazdı, çünkü şirk büyük zulümdü

Halka sunduğu, yalnız adaletsizlik ve ölümdü

 

Ezen; seküler Türkçülük yapıp, Kürt halkına zulmetti

Ezilense; bu zulümle seküler Kürtçülüğü keşfetti

 

Artık yutmuyordu kimse, şu “dağlı Türk” masalını

O halde herkes terk etmeli, ırkçılık belasını

 

Türk halkını sekülerleştirdi, şu azgın "Beyaz Türkler"

Kürtleri sekülerleştiren de, Batıcı "Beyaz Kürtler"

 

Kürt -Türk Kemalistler, birlikte karşıydılar şeriata

“İrtica” deyip tavır aldılar, vahye uygun hayata

 

Yalnız kavmi hakları gasp edilmedi, Kürt halkının

İslami kimliği de horlanıp, yok sayıldı mazlumların

 

Sırf kavmi haklar için yola çıktı, seküler Kürtler

Dini değil, kavmiyeti esas aldı, ateistler

 

Sonuçta, kolay yem oldular seküler emperyalizme

Müslüman Kürt'e zulmederek, zorladılar komünizme

 

PKK, Kürt halkının hakları için çıksa da yola

Halkın dinini satıp, emperyalistle girdi kol kola

 

Yapısı; Stalinist, hayat tarzı; bağnaz sosyalist

Yöntemi; kör şiddet ve pratiği; seküler faşist

 

"Hakkını savunuyorum" der, Müslüman Kürt'ü öldürür

Kürt için "hak-özgürlük talebi", kargaları güldürür

 

Hem sekülerleşme dayatır, hem uyuşturucu satar

Hak ile batılı karıştırıp, hevadan puta tapar

 

Güç ve rant uğruna, hep emperyalizmedir hizmeti

Pis çıkarı için, halkına yaşatır hezimeti

 

PKK budur işte, Kürt halkı görmeli pis oyunu

Kurtarmalı, PKK'nın  şirk ve ifsadından soyunu

 

 

Laik Ulus Devlet ve Laik PKK'nın Din İstismarı

 

Kütçü ve Türkçü ideoloji, dışındadır İslam'ın

Müslüman! Bunlar için savaşa, batıl diyor Kur'an'ın

 

Tağuttur,  PKK ve sistem, İslam'a karşı tuğyanda

Halkı aldatarak, din istismarı yaparlar her yanda

 

Laik sistem ve PKK, şeriata karşı düşmandır

Tagut uğrunda savaşanlar, ahirette pişmandır

 

Türk, Kürt Kemalistleri, ikisi de İslam'la savaşır

Hem de Batıl amaç için, İslam'ı istismarda yarışır

 

İkisi de tam bir tutarsızlıkla, ulusçu laikçidirler

Bu ilkede bile samimiyetsiz, yalnız tetikçidirler

 

Fakir halkı aldatarak, gencini sürdüler cepheye

Müslüman insanları, laik ırkçılık için ölmeye

 

Kaçı; bakan, patron, paşa çocuğu, savaşta ölenlerin

Yakını; hep sakallı, başörtülü, ölerek gelenlerin

 

Irkçı laik PKK ağaları, neden hiç ölmez

Neden hep halkın çocukları ölür, anası gülmez

 

Ağalar, güç-rant peşinde, ölen hep garip çocuklar

Kanla beslenirler, bahanedir, özgürlük ve haklar

 

Türk-Kürt Kemalistler, düşmandır İslam şeriatına

"Müslüman halk" çocuğunu, sürdüler savaş hattına

 

PKK, İslam ve namazla, alay ederken dağda

Halkın içine girince, Müslüman geçinir bağda

 

Müslüman'ın Sorumlulukları

 

Müslüman! Sahip çık, ayrım yapmadan tüm haklara

Kürt, Türk ayırmadan destek ver, mazlum halklara

 

Sahip çık, Kürt'ün hem Kavmî, hem de İslamî kimliğine

Fırsat verme, Kürt'ü İslam'dan koparma hainliğine

 

Bu, ancak sana yakışır, çünkü sen arzda halifesin

Daim adaletle hükmet, sakın engel olmasın nefsin

 

Ama sen, Kur’an’ı terk edince, adaleti unuttun

Kürt’e yapılan bunca zulme karşı, yıllarca sustun

 

Halbuki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı

Kur’an ve Rasulden uzaklaşmak, büyük hatandı

 

Belki biraz da çekindin, sana “Kürtçü” denmesinden

Zulmü seyreden ayrılır, “adil şahid ol” emrinden

 

Evet, Kürt'e hak ve adalet isteyen, her kimseye

Hemen,“hain” ve “bölücü” denir, burası Türkiye

 

Ama sen de, aldırmadan, hiç bir haksız kınamaya

Kürt haklarını savunup, merhem olacaktın yaraya

 

Bunu ihmal edip, Kürtleri ittin komünist bir örgüte

Yazık, çocuğunu PKK'ya kaptıran, Müslüman Kürt'e

  

Kur’an’la buluşan, adaletle yaklaştı soruna

Hak'tan yana muvahhidler, umut verdiler yarına

 

Kur'ani ölçüyü kavradılar, hep adil davrandılar

Bu, rahatsız etti Kürtçüleri, kabulde zorlandılar  

 

Türkçüyü de rahatsız etti, bu İslami adalet

O ise, ya "Kürtçü" damgası vurur ya da "ihanet"

 

Kur’an’daki ayetleri, savunan davetçiye

Utanmadan,“Kürtçü” damgası vuran müfteriye

 

“Irkçılık tümüyle, gayri İslami bir bela” dedik   

 Kim, birini “iyi” sayarsa, tutarsız zalim bildik

 

Tutarlıysa Türkçü, saygı duymalı Kürtçülüğe

Nedense hep ilkesizdir, bağlanan Türkçülüğe

 

Eğer Türkçülük güzelse, neden yasak olur Kürtçülük?

İkisi de, kavmiyetçilik, ulusçuluk,“ülkücülük”

 

Düşünün hele, ülkenin adı olsa “Kürdiye”

Türk’e zorla söyletilse,“ne mutlu Kürdüm” diye

 

Türkçe yasaklansa, eğitim dili olsa Kürtçe

Hepiniz isyan etmez miydiniz, söyleyin mertçe?

 

Türk kimliğini savunan, görse baskı, işkence

Çoğu Türkler dağa çıkmaz mıydı, zulüm görünce?

 

Türkçülüğü hak sayan, kerih sayar diğerini

Biz ümmetçi mü’minlerse, reddederiz hepsini

 

Türkçülük de, Kürtçülük de haramdır İslam’da, niye?

Çünkü uymaz ümmetçiliğe ve tevhidî akıdeye  

 

 

Yıllarca Türkçü Bölücülük Yaptım, Hep Alkışlandım

Ümmetçi Olduktan Sonraysa, Sürekli Yargılandım

 

Dedik ki; yeniden kardeş olup, ümmetleşelim

Zalimlerin bölme taktiğine, bir son verelim

 

Bu çağrımız, zalimlerce hep bastırılmak istendi

Anlaşılmasın diye, suçlanıp, boğulmak istendi

 

Yirmi yıl, cahili Türkçülük yaptım bu ülkede

Üstelik, kurucu Genel Başkan oldum MHP’de

 

“Türkçü bölücülük” yaptığımda, hep takdir aldım

 İslam’da vahdet isteyince, sürekli tekdir aldım

 

Halkların, İslam kardeşliğini savunduğum an

Hemen takibe alındım, ümmetçi olduğum zaman

 

Çifte standartsız taraftarıydım, insan hakkının

Hürriyetini istedim, Balkanlardaki Türk halkının

 

Savundum hak ve hürriyetini, Türkistanlının 

Suçlandım, hakkını isteyince, Kürdistanlının   

 

İnsanlık suçuydu, reddettim ben ırkçı bölücülüğü

“Ayağımın altına aldım Kürtçülüğü, Türkçülüğü”

 

“Türkçüler”, bu mesajımızı gölgelemeyi umdular  

Ama güneş balçıkla sıvanmadı, rezil oldular

 

 

Yeter artık! Bitsin bu zulüm, gelsin özgürlük

Tasfiye olsun haksızlık, faşizm ve ırkçı körlük

 

Kürde de verilmeli, Türk’e tanınan bütün haklar

Rabbin tanıdığı hakları, ancak tağut yasaklar

 

Kürtçe eğitim, kültürel ve siyasi hak verilsin

Yoksulluk ve işsizliğe de çözümler üretilsin

 

Dinde kardeşlik, ümmet bilinci kuşatsın yeniden

Türk, Kürt, bütün halklar, kurtulsun ırkçılık fitnesinden

 

Adalet, huzur ve barış gelsin, halkların arasına

Hak ve hukuk merhemi sürülsün, mazlumun yarasına

 

Özür dilensin mazlum halktan ve kapansın bu yara

Gün geçtikçe artıyor, ülke tarihindeki kara

 

Yeni oyunlar yapılmasın artık, mazlum Kürt halkına

Zalimin foyası çıktı, zulmün herkes vardı farkına

 

Artık “alavere dalavere” sökmez, “Kürt Mehmet”e

Yeni oyunla gönderilemez, "Kürt Mehmet nöbete"

 

Kürt Mehmetler de uyandı, artık gitmiyorlar nöbete

Şimdi de PKK var, zorla nöbet yazar Kürt Mehmet'e

 

Kürt Mehmet! Zulüm bataklığında Kürtçülük bir yılandır

Kanma sakın! Hak-adalet sözleri de tam bir yalandır

 

Eski Kemalizm çürüdü, acil tehdit yeni Kemalizm

Eskiyi aratacak yeniyse, laik-sosyalist-faşizm

 

Türk Kemalizm'inden çok çektin, artık zulmedemez sana

Daha çok zulmedecek Kürt Kemalizm'idir, inan buna!

 

Türk Kemalizmi can yakıp, zarar verirken yalnız dünyana

PKK zararı ise, hem dünyana, hem de ukbana

 

Denize düştüm diye, sakın sarılma sen bu yılana

Aynı delikten ısırılma, sarıl Hablullah olana

 

Kürt Mehmet! Sen Müslümansın, kurtar bu küfürden kendini

Kur'an ve sünnete sarıl, bildir şirke-küfre haddini

 

Adil çözüm İslam'dadır, Kürt'ü Türk'e kardeş yapar

Kürt-Türk Hablullah'a sarılsa, yalnız Allah'a tapar

 

Yalnız O'na tapan sistem, herkesi adaletle yönetir

Allah, her kavmin Rabbidir, herkesin hukukunu gözetir

 

Kurtuluş İslam'da, yüzyıllarca barış içinde yönetti

Kürt-Türk-Arap ayırmadan, hepsine adaletle hükmetti

 

Ey Kürt, Türk, tüm kavimler, gelin Kur'an'a sarılalım

Yüzyıllarca olduğu gibi, Hakta kardeş olalım

 

İmani birlikle, yeniden kuralım ümmetimizi

Rabb'e sığınıp, Kur'an'la kazanalım izzetimizi

Haberin Etiketleri : Mehmet PAMAK
adv
SON DAKİKA
10:56 - CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti (Erdin Bircan kimdir?)14:44 - İzmir'de 10 Kasım törenine katılmayan imama soruşturma!10:17 - Meteoroloji'den 5 il için kar ve yağmur uyarısı (16 Kasım 2018 hava durumu nasıl olacak?)10:15 - Eylül ayı sanayi üretimi rakamları belli oldu10:10 - İstanbul'da Osman Kavala operasyonu09:55 - Patates ve soğanda fiyat artışı sürecek09:51 - Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 100 asker ile 88 sivil hakkında gözaltı kararı16:48 - Suudi savcıdan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklama13:15 - Hz. İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu10:28 - Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu16:05 - Muhafazakar yazarların derin endişesi: ''Aman provakasyona gelmeyelim!''15:40 - ABD'den YPG açıklaması: İlişkimiz geçici, taktiksel10:56 - Diyabet hastalarına 5 önemli kış önerisi (14 Kasım Dünya Diyabet Günü)10:49 - İDO istanbul iç hatlar seferlerini 1 Aralıktan itibaren durduruyor19:05 - Filistinli gruplar, Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurdu11:30 - İşgalci Siyonist İsrail'in Gazze saldırısı sürüyor: 4 Filistinli şehit edildi17:27 - Justin Trudeau: Kaşıkçı ile ilgili Türkiye'nin verdiği ses kayıtlarını dinledik09:40 - Büyük tartışmalara yol açan sağlık ile ilgili teklif Genel Kurul'a geliyor09:17 - İşgalci Siyonist İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı: 7 Filistinli00:19 - MHP lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması17:44 - Prof. Karatay: Ekmekte kabarmayı sağlayan glamür maddesi beyinde morfin etkisi yapıyor!16:31 - Şırnak'ta çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı!16:21 - Edirne'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi tutuklandı16:18 - Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu'na ziyaret ile ilgili açıklama13:50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Türkçe ezan tepkisi00:21 - Hakkari Şemdinli'deki patlamada 7 asker hayatını kaybetti, 25 asker yaralandı20:46 - Trump tartışmalı yeni göçmen yasasını onayladı!20:38 - 2019 YKS tarihleri belli oldu20:33 - Somali Mogadişu'da bombalı saldırılar: 17 ölü14:51 - ABD'de barda silahlı saldırı: 12 ölü18:46 - Trump'ın ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'ni kaybetmesinin anlamı ne?09:57 - Yurtdışına çıkmak isteyenlere vize tuzağına dikkat!09:40 - ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato seçimi09:35 - Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin PKK'nın elebaşları hakkındaki ödüle ilişkin açıklama20:27 - ABD, PKK'lı Karayılan, Bayık ve Kalkan için ödül koydu13:28 - Erdoğan: ABD'nin İran yaptırımlarını doğru bulmuyorum13:05 - Abdullah Tivnikli kimdir?17:04 - ABD, İran'a yönelik yaptırımdan muaf tuttuğu 8 ülkeyi açıkladı15:21 - İşgalci Siyonist İsrail'den Trump'a İran'a yaptırım teşekkürü13:49 - Weber'in Avrupa Komisyonu Başkanlığı için seçim vaadi Türkiye'nin AB üyelik sürecini sonlandırmak12:31 - İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD yaptırımlarına ilk tepki10:23 - İmama siyaset yasağına yeni düzenleme13:09 - Bakan Pekcan: 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik14:24 - İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor11:23 - Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında soruşturma10:52 - Tek tip askerlik geliyor! (Askerlik düşecek mi?)10:50 - Avrupa Birliği pasaport kontrollerine yapay zeka destekli yalan makinesi geliyor15:53 - Washington Post'tan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili "asit" iddiası15:44 - İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda kimyasal atık!13:09 - Araçlarda ÖTV indirimiyle fiyatları ne kadar olacak?12:17 - Lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı nasıl tedavi edilir?21:10 - Antalya Manavgat'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü13:39 - İstanbul Havalimanı resmen hizmete girdi (İstanbul Havalimanı'n özellikleri nelerdir?)10:25 - 7 ilde komiserlik sınavı hırsızlığı operasyonu: 29 kişiye gözaltı kararı12:28 - Endonezya'da 189 kişi taşıyan yolcu uçağı denize düştü!16:58 - Cemal Kaşıkçı kimdir?16:50 - Yaz tatili kısalacak mı? Bakan Selçuk açıkladı18:27 - Metiner'den Arınç'a: 15 Temmuz gecesi nerede saklandıklarını açıklasınlar18:19 - 39 ilin valisi değişti (İstanbul'a yeni vali geldi)18:02 - AK Partili Kocabıyık: Gülen son 1000 yılın en büyük Türk büyüğü!20:41 - Kaşıkçı cinayeti ilgili Savcılık Suudi Arabistan'dan 18 kişi hakkında iade talebinde bulundu20:58 - ''Alpaslan Kuytul, FETÖ ve PKK aleyhindeki konuşmaları ortadayken FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmekle suşlamak''18:51 - Ankara Gölbaşı'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı!15:55 - Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya yanıt: Bir suçum varsa açıklamazsan namertsin08:25 - İstanbul Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın!20:15 - Suudi Veliaht Prens Selman'ndan timsah gözyaşları: Kaşıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız20:08 - Ruhani'den çok sert ''Cemal Kaşıkçı'' açıklaması08:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 yerel seçimler ana muhalefetin sonu olacak08:36 - TCDD'de meteoroloji uzmanı olsaydı Çorlu'da tren kazası yaşanmazdı iddiası07:59 - Afyon Cezaevi'nden firar eden zanlı İstanbul Kadıköy'de dehşet saçtı!20:04 - Cemal Kaşıkçı'nın dublörü konsolosluktan takma sakalla çıktı!19:13 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ndan af tartışmalarına ilişkin açıklama12:01 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 750 milyar gerçekçi bir rakam değildir11:54 - Bir vatandaş bir yılda 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ni 45 bin 210 kez aradı08:55 - Kaşıkçı cinayetinden sonra Mutreb'in 4 kez aradığı o isim07:38 - Meteoroloji'den Türkiye geneli sağanak yağışı uyarısı07:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonla görüştü17:07 - Suudi Arabistan yetkiliden yeni Cemal Kaşıkçı iddiası!16:56 - Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 25 kişi daha ifade verecek13:43 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklık azalıyor01:39 - MHP Lideri Bahçeli'den ''Öğrenci Andı'' açıklaması01:22 - Trump: Kaşıkçı ile ilgili cevaplar beni tatmin etmedi01:06 - Erdoğan: Dalgalanmada işin aslı kur değildi12:31 - Suudi Arabistan: Cemal Kaşıkçı, konsoloslukta öldü00:09 - Kayseri'de otomobil takla attı: 4 ölü!19:09 - Hindistan'da tren kalabalığı çarptı: 50 ölü!19:04 - Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı16:55 - İstanbul Suudi Konsolosluğu'nda çalışan 15 Türk savcıya ifade veriyor13:13 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan gazeteci ''Cemal Kaşıkçı'' açıklaması13:01 - Trump: Cemal Kaşıkçı öldürüldü, sonucu ağır olacak12:53 - ''Öğrenci Andı'' geri mi dönüyor?15:39 - İki dişi fareden yavru!15:36 - Ağrı Patnos'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi14:35 - İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan adaylık açıklaması11:16 - Ünlü foto muhabiri Ara Güler hayatını kaybetti (Ara Güler kimdir?)11:06 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2019 yılı ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu.10:36 - Adalet Bakanı Gül'den kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması20:50 - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye yaptırım kararı açıklaması20:53 - AK Parti Sözcüsü Çelik: Suudi Konsolos'un dokunulmazlığı var, seyahati engellenemezdi20:50 - CNN: Suudi Cemal Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı
Henüz yorum yapılmamış. Yorum yapmak için tıklayın
lütfen bekleyiniz
Yorumunuz:
Yazarın Diğer Makaleleri

Son Haberler Bölümler