Güncelleme: 00:24 TSİ 19 Mart 2019 Salı
Makale detayı
Facebook'ta Paylaş

TÜRKÇÜLÜK DE KÜRTÇÜLÜK DE ZULÜMDÜR, ADALET İSLAM'DADIR

Mehmet Pamak
Güncelleme: 14:15 TSİ 29 Eylül 2015 Salı

1998 yılında, bir TV programında Kemalist sistemin Kürt halkına yönelik asimilasyon, inkar, baskı, yasak ve katliamcı politikalarını ortaya koyup, Kürt halkının fıtri haklarını savunmuştum. Türkçülüğü ve Kürtçülüğü ilmi ölçülerle eleştirip, laik sistem ve PKK'nın ideolojileri ve uygulamaları ile seküler, laik, Batıcı, ulusçu olmak bakımından ideolojik kardeş olduklarını, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıkta da müttefik olduklarını ortaya koymuştum.

Her iki tarafın da emperyalistlerin işbirlikçiliği ve seküler ideolojik bağnazlıkla İslami çözümü de engelleyerek zulmün devamını ve sürekliliğini de sağladıklarını ifade etmiştim. Bu seküler kardeşlerin, Kürt ve Türk halklarına yönelik zulmü, şiddeti tırmandırmakta da işbirliği yaparak adeta birlikte sürdürdüklerini  söylemiştim.

İslam şeriatına karşı düşman oldukları halde ileri derecede din istismarı yaparak halkları aldatmada da yarıştıklarını ifade etmiştim. Sivas SRT televizyonunda yaptığım bu konuşmam sebebiyle Türkiye dışında kalmak zorunda bırakıldığım, hakkımda davaların açıldığı, tutuklama kararlarının verildiği 1998-2000 yıllarında Almanya'da muhacirken kaleme aldığım ve "Hicrette Muhasebe" adını verdiğim şiir formunda çalışmamdan, gündeme dair bir bölümü paylaşmak istiyorum.

 

Laik-Ulus Devletin Zulüm Uygulamaları Ret, İnkâr ve Asimilasyon Politikaları

 

İslam dışı rejim, din edindi laik ulusçuluğu

Ümmeti böldü, bu resmi ideoloji putçuluğu

 

Irkçılığı yaydılar, Türkçülüğü dayatarak

Hep bölücülük yaptılar, halkları kışkırtarak

 

Ümmetleşmiş Kürt’ü, Türk’ü, ayırıp da zalimce

İslam’ı dışlayıp, kardeşliğe kıydılar, haince

 

Bu halklar yüzyıllarca kardeştiler, ümmetçi hasletle

Laikler bozdu, İslam'a düşmanlıkla, ırkçı hasetle

 

Şeyh Said kıyam etti, amaç; şeriat ve adaletti

Kur'an hükmünü isteyeni, sistem vahşice katletti

 

Çok katliam yapıldı Zilan'da, kan gövdeyi götürdü

Rejim, laik ulusçu tercihi, zorbalıkla sürdürdü

 

“Anâsırıl İslam”dan bahsedildi, şu savaştan önce

Kürt, Türk içinde eritilmek istendi, savaş bitince

 

Önce “Kürt-Türk ülkenin sahibi” ilan edildi

Sonra Kürt yok sayılıp, pek çok yalan üretildi

 

Sistemin sahipleri, geçince bu yeni evreye

İnkâr, asimilasyon, tehcir zulmü girdi devreye

 

Irkçılık insanlık suçuydu, insanlığı horlayan

Neden Türk olmaya zorlandı, hilkatte Türk olmayan?

 

 "Türküm, doğruyum" "andı" dayatıldı, Türk olmayana

Ardı ardına hepsi yalandı, sözden anlayana

 

Kemalizm; amentüsü ulusçu "and" olan bir dindi

Bu baskıyla, mazlumu kuşatan, düşmanlık ve kindi

 

Ümmetçi söylemde, "Kürt-Türk birbirinin kardeşiydi"

Irkçı seküler söylemde, Türk, Kürt'ün efendisiydi

 

Kürt dağına neden yazıldı,  “ne mutlu Türk’üm” diye?

“Türk olmayanın hakkı Türk’e kölelik” dendi, niye?

 

Başbakan ve bakan söyledi, bu tür ırkçı sözleri

Mahmut Esat Bozkurt’un faşizmi, hepsinden ileri

 

“Millet” din demekti, İslam’ın kitabı Kur’an’da

Halkı kandırmak için, tahrifat yapıldı kavramda

 

“Ulus” yerine kullandılar, bu Kur’ani kavramı

İslam’ı istismar edip, helal saydılar haramı

 

Bu baskı, aldatma ve inkârla, nice zulüm yapıldı

İslam ve Kürtlük kurban oldu, Kemalizm’e tapıldı

 

Anadil Rabbin ayetiydi, eğitimde yasaktı

Kürt kimliği ve dili, Türkiye’de tutsaktı

 

Hele gez, dolaş, kalpten bak, kulak ver Kürdistan'a

Binlerce faili meçhulle, dönmüştür kabristana

 

Zilan'da, Dersim'de, insanlar silahlarla çevrildi

Binlerce sivil, kadın, çocuk topluca katledildi

 

Istıraplar, acılar ve de yakılıp yıkılan köyler

Zorla ismi değiştirilenler; nice ağıtlar söyler

 

Son otuz yılda, kırk bin evladı öldü fakir halkların

Yeter artık! Adalet hasreti bitsin bu toprakların

 

 

İslam, Kavmiyet Meselesine Adaletle Yaklaştı

İmanda Birlik Kurup, Her Şeyi Kardeşçe Paylaştı

 

Allah insanı türetmişti, aynı anne, babadan

Hamur, çamur aynı,“farkı yoktu, Acem’in Arap’tan”

 

Tüm insanlar üremişti, Âdem ile Havva’dan

Bir hikmetle, kavimlere ayırmıştı Yaradan

 

Hangi kavimden olursa olsun, tüm mü'minler kardeştiler

İmanda birliği bozanlar, ırkçı, zalim, kalleştiler

 

Allah katında üstünlük, ancak takvada, korunmada

Fıtrat ile vahyi birleştirip, kirlerden arınmada

 

Tanışıp, yardımlaşmada, bir vesileydi kavim

Tüm insanların fıtratı birdi, “ahsen­­-i takvim”

 

Tanışmak; karşılıklı hak ve hukuku tanımaktı

Şeytani olan ırkçılığı, reddedip kınamaktı

 

Kavimde, dilde farklılık, bir ayetiydi Allah’ın

Allah katında üstünlükse, daha çok takvalının

 

Ayete savaş açarak, gündem oldu ulusçuluk

Ümmeti parçaladı, Arapçılık ve de Türkçülük

 

Allah’la savaşana, karşı çıkar her Müslüman

Türk ya da Kürt olsun, her mazluma verilir eman

 

Balkanlar’da, Türkistan’da, arka çıkan mazlum Türk’e

Neden sahip çıkmıyor, Türkiye’deki mazlum Kürt’e?

 

 

Zarar Gören mazlum Halklar, kazanan emperyalist

Seküler amaca hizmet etti, faşist, sosyalist

 

Küresel ve yerli güçler, PKK'yı destekledi, niye?

Kürtleri sekülerleştirsin ve İslam'ı durdursun diye

 

Şeyh Said şeriatçı diye, düşmanca davrandılar

PKK laik olunca, destek verip kullandılar

 

Seküler kardeş onlar, sistem faşist, PKK sosyalist

Halka karşı ikisi de faşist, dostları emperyalist

 

Bu dostları kaşıdı, bölgemizde kanayan yarayı

En küçük olayda, medyasıyla kopardı yaygarayı

 

Çatışmayı birlikte yönettiler, yandaş düzenle

Çıkar uğruna, halkları düşman ettiler özenle

 

Amaç; emperyal çıkar ve hakimiyeti korumaktı

İsrail ve petrolü kollamak, İslam'ı durdurmaktı

 

Irkçı çatışmanın, sisteme oldu bütün yararı

O hep kendini tahkim etti, Türk, Kürt gördü zararı

 

Küresel-yerel sistem faydalandı, bu çatışmadan

Bölge halkları arasındaki, kan revan kapışmadan

 

 

Terörden beslenenler, hep tırmandırdılar şiddeti

Sürekli provokasyonla, arttırdılar hiddeti 

 

Amaç; devam ettirmekti, bu sömürü düzenini

Irkçı tahrikle saptırıp da, ülkenin gündemini

 

İstekleri; dağıtmaktı sorgulayan dikkati

Kolayca yönetmekti, bölüp de muhalefeti

 

Mazlum halkları, sürekli baktırdılar cambaza

Medyadaki saptırmayla, düşürdüler açmaza

 

Dikkatlerden kaçmak için, kaldırdılar toz, duman

Paylarını arttırdılar, yapılan soygunlardan

 

Çok büyük ıstıraplar çekti, bölgemizin halkları

Hızlı döndü, egemenin güç-rant devşiren çarkları

 

Derin çeteler, hep provokasyon peşindeydiler

Halkları kışkırtmak ve çatıştırmak işindeydiler

 

Faili meçhulle çok kan döktü, JİTEM'li derin devlet

Vesayet sistemi sürsün  içindi, bütün bu rezalet

 

Kürt halkını bölerek, birbirine vurdurdular

Örgütlere sızarak, Kürdü Kürde kırdırdılar

 

Ne kadar kan-cesed olsa, o kadar güç-rant demekti

Bu, pis iktidar ve çıkar uğruna, insanı tüketmekti

 

İğrenç bir ırkçılıkla, yaktılar da Kürt köyünü

Zorladılar, mazlum halkın sefalete göçünü

 

Hak isteyene zulmedip, yedirdiler “pisliği”

Yine ırkçılıkla örttüler, tüm bu iğrençliği

 

 

Bazı Kürtlerin, Ölçüsüzce Zulme Karşı Çıkması

Seküler Kürtçülük Yapıp, Başka Bir Zulme Sapması

 

İnkâr, tehcir ve zulümden, Kürd’ün de sabrı taştı

Türkçülüğü ekenler, Kürtçülük çıkınca şaştı

 

Mazlumlardan bir çokları, hep zalimine meyletti

Zalimi taklit edip, kendini de ona benzetti

 

Zalim sistem, laik-ulusçu ve taklitçi-batıcıydı

Aynı sekülerleşme, artık mazlumun da baş tacıydı

 

Mazlumlardan bazısı, böylece aşık oldu zalimine

Vahyi dışlayan, vâkıf olamadı adaletin ilmine

 

Bilmeyince ölçüsünü, Vahiyle gelen adaletin

Şirke sapıp, taklitçisi oldu önceki felaketin

 

Bu sonuç kaçınılmazdı, çünkü şirk büyük zulümdü

Halka sunduğu, yalnız adaletsizlik ve ölümdü

 

Ezen; seküler Türkçülük yapıp, Kürt halkına zulmetti

Ezilense; bu zulümle seküler Kürtçülüğü keşfetti

 

Artık yutmuyordu kimse, şu “dağlı Türk” masalını

O halde herkes terk etmeli, ırkçılık belasını

 

Türk halkını sekülerleştirdi, şu azgın "Beyaz Türkler"

Kürtleri sekülerleştiren de, Batıcı "Beyaz Kürtler"

 

Kürt -Türk Kemalistler, birlikte karşıydılar şeriata

“İrtica” deyip tavır aldılar, vahye uygun hayata

 

Yalnız kavmi hakları gasp edilmedi, Kürt halkının

İslami kimliği de horlanıp, yok sayıldı mazlumların

 

Sırf kavmi haklar için yola çıktı, seküler Kürtler

Dini değil, kavmiyeti esas aldı, ateistler

 

Sonuçta, kolay yem oldular seküler emperyalizme

Müslüman Kürt'e zulmederek, zorladılar komünizme

 

PKK, Kürt halkının hakları için çıksa da yola

Halkın dinini satıp, emperyalistle girdi kol kola

 

Yapısı; Stalinist, hayat tarzı; bağnaz sosyalist

Yöntemi; kör şiddet ve pratiği; seküler faşist

 

"Hakkını savunuyorum" der, Müslüman Kürt'ü öldürür

Kürt için "hak-özgürlük talebi", kargaları güldürür

 

Hem sekülerleşme dayatır, hem uyuşturucu satar

Hak ile batılı karıştırıp, hevadan puta tapar

 

Güç ve rant uğruna, hep emperyalizmedir hizmeti

Pis çıkarı için, halkına yaşatır hezimeti

 

PKK budur işte, Kürt halkı görmeli pis oyunu

Kurtarmalı, PKK'nın  şirk ve ifsadından soyunu

 

 

Laik Ulus Devlet ve Laik PKK'nın Din İstismarı

 

Kütçü ve Türkçü ideoloji, dışındadır İslam'ın

Müslüman! Bunlar için savaşa, batıl diyor Kur'an'ın

 

Tağuttur,  PKK ve sistem, İslam'a karşı tuğyanda

Halkı aldatarak, din istismarı yaparlar her yanda

 

Laik sistem ve PKK, şeriata karşı düşmandır

Tagut uğrunda savaşanlar, ahirette pişmandır

 

Türk, Kürt Kemalistleri, ikisi de İslam'la savaşır

Hem de Batıl amaç için, İslam'ı istismarda yarışır

 

İkisi de tam bir tutarsızlıkla, ulusçu laikçidirler

Bu ilkede bile samimiyetsiz, yalnız tetikçidirler

 

Fakir halkı aldatarak, gencini sürdüler cepheye

Müslüman insanları, laik ırkçılık için ölmeye

 

Kaçı; bakan, patron, paşa çocuğu, savaşta ölenlerin

Yakını; hep sakallı, başörtülü, ölerek gelenlerin

 

Irkçı laik PKK ağaları, neden hiç ölmez

Neden hep halkın çocukları ölür, anası gülmez

 

Ağalar, güç-rant peşinde, ölen hep garip çocuklar

Kanla beslenirler, bahanedir, özgürlük ve haklar

 

Türk-Kürt Kemalistler, düşmandır İslam şeriatına

"Müslüman halk" çocuğunu, sürdüler savaş hattına

 

PKK, İslam ve namazla, alay ederken dağda

Halkın içine girince, Müslüman geçinir bağda

 

Müslüman'ın Sorumlulukları

 

Müslüman! Sahip çık, ayrım yapmadan tüm haklara

Kürt, Türk ayırmadan destek ver, mazlum halklara

 

Sahip çık, Kürt'ün hem Kavmî, hem de İslamî kimliğine

Fırsat verme, Kürt'ü İslam'dan koparma hainliğine

 

Bu, ancak sana yakışır, çünkü sen arzda halifesin

Daim adaletle hükmet, sakın engel olmasın nefsin

 

Ama sen, Kur’an’ı terk edince, adaleti unuttun

Kürt’e yapılan bunca zulme karşı, yıllarca sustun

 

Halbuki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı

Kur’an ve Rasulden uzaklaşmak, büyük hatandı

 

Belki biraz da çekindin, sana “Kürtçü” denmesinden

Zulmü seyreden ayrılır, “adil şahid ol” emrinden

 

Evet, Kürt'e hak ve adalet isteyen, her kimseye

Hemen,“hain” ve “bölücü” denir, burası Türkiye

 

Ama sen de, aldırmadan, hiç bir haksız kınamaya

Kürt haklarını savunup, merhem olacaktın yaraya

 

Bunu ihmal edip, Kürtleri ittin komünist bir örgüte

Yazık, çocuğunu PKK'ya kaptıran, Müslüman Kürt'e

  

Kur’an’la buluşan, adaletle yaklaştı soruna

Hak'tan yana muvahhidler, umut verdiler yarına

 

Kur'ani ölçüyü kavradılar, hep adil davrandılar

Bu, rahatsız etti Kürtçüleri, kabulde zorlandılar  

 

Türkçüyü de rahatsız etti, bu İslami adalet

O ise, ya "Kürtçü" damgası vurur ya da "ihanet"

 

Kur’an’daki ayetleri, savunan davetçiye

Utanmadan,“Kürtçü” damgası vuran müfteriye

 

“Irkçılık tümüyle, gayri İslami bir bela” dedik   

 Kim, birini “iyi” sayarsa, tutarsız zalim bildik

 

Tutarlıysa Türkçü, saygı duymalı Kürtçülüğe

Nedense hep ilkesizdir, bağlanan Türkçülüğe

 

Eğer Türkçülük güzelse, neden yasak olur Kürtçülük?

İkisi de, kavmiyetçilik, ulusçuluk,“ülkücülük”

 

Düşünün hele, ülkenin adı olsa “Kürdiye”

Türk’e zorla söyletilse,“ne mutlu Kürdüm” diye

 

Türkçe yasaklansa, eğitim dili olsa Kürtçe

Hepiniz isyan etmez miydiniz, söyleyin mertçe?

 

Türk kimliğini savunan, görse baskı, işkence

Çoğu Türkler dağa çıkmaz mıydı, zulüm görünce?

 

Türkçülüğü hak sayan, kerih sayar diğerini

Biz ümmetçi mü’minlerse, reddederiz hepsini

 

Türkçülük de, Kürtçülük de haramdır İslam’da, niye?

Çünkü uymaz ümmetçiliğe ve tevhidî akıdeye  

 

 

Yıllarca Türkçü Bölücülük Yaptım, Hep Alkışlandım

Ümmetçi Olduktan Sonraysa, Sürekli Yargılandım

 

Dedik ki; yeniden kardeş olup, ümmetleşelim

Zalimlerin bölme taktiğine, bir son verelim

 

Bu çağrımız, zalimlerce hep bastırılmak istendi

Anlaşılmasın diye, suçlanıp, boğulmak istendi

 

Yirmi yıl, cahili Türkçülük yaptım bu ülkede

Üstelik, kurucu Genel Başkan oldum MHP’de

 

“Türkçü bölücülük” yaptığımda, hep takdir aldım

 İslam’da vahdet isteyince, sürekli tekdir aldım

 

Halkların, İslam kardeşliğini savunduğum an

Hemen takibe alındım, ümmetçi olduğum zaman

 

Çifte standartsız taraftarıydım, insan hakkının

Hürriyetini istedim, Balkanlardaki Türk halkının

 

Savundum hak ve hürriyetini, Türkistanlının 

Suçlandım, hakkını isteyince, Kürdistanlının   

 

İnsanlık suçuydu, reddettim ben ırkçı bölücülüğü

“Ayağımın altına aldım Kürtçülüğü, Türkçülüğü”

 

“Türkçüler”, bu mesajımızı gölgelemeyi umdular  

Ama güneş balçıkla sıvanmadı, rezil oldular

 

 

Yeter artık! Bitsin bu zulüm, gelsin özgürlük

Tasfiye olsun haksızlık, faşizm ve ırkçı körlük

 

Kürde de verilmeli, Türk’e tanınan bütün haklar

Rabbin tanıdığı hakları, ancak tağut yasaklar

 

Kürtçe eğitim, kültürel ve siyasi hak verilsin

Yoksulluk ve işsizliğe de çözümler üretilsin

 

Dinde kardeşlik, ümmet bilinci kuşatsın yeniden

Türk, Kürt, bütün halklar, kurtulsun ırkçılık fitnesinden

 

Adalet, huzur ve barış gelsin, halkların arasına

Hak ve hukuk merhemi sürülsün, mazlumun yarasına

 

Özür dilensin mazlum halktan ve kapansın bu yara

Gün geçtikçe artıyor, ülke tarihindeki kara

 

Yeni oyunlar yapılmasın artık, mazlum Kürt halkına

Zalimin foyası çıktı, zulmün herkes vardı farkına

 

Artık “alavere dalavere” sökmez, “Kürt Mehmet”e

Yeni oyunla gönderilemez, "Kürt Mehmet nöbete"

 

Kürt Mehmetler de uyandı, artık gitmiyorlar nöbete

Şimdi de PKK var, zorla nöbet yazar Kürt Mehmet'e

 

Kürt Mehmet! Zulüm bataklığında Kürtçülük bir yılandır

Kanma sakın! Hak-adalet sözleri de tam bir yalandır

 

Eski Kemalizm çürüdü, acil tehdit yeni Kemalizm

Eskiyi aratacak yeniyse, laik-sosyalist-faşizm

 

Türk Kemalizm'inden çok çektin, artık zulmedemez sana

Daha çok zulmedecek Kürt Kemalizm'idir, inan buna!

 

Türk Kemalizmi can yakıp, zarar verirken yalnız dünyana

PKK zararı ise, hem dünyana, hem de ukbana

 

Denize düştüm diye, sakın sarılma sen bu yılana

Aynı delikten ısırılma, sarıl Hablullah olana

 

Kürt Mehmet! Sen Müslümansın, kurtar bu küfürden kendini

Kur'an ve sünnete sarıl, bildir şirke-küfre haddini

 

Adil çözüm İslam'dadır, Kürt'ü Türk'e kardeş yapar

Kürt-Türk Hablullah'a sarılsa, yalnız Allah'a tapar

 

Yalnız O'na tapan sistem, herkesi adaletle yönetir

Allah, her kavmin Rabbidir, herkesin hukukunu gözetir

 

Kurtuluş İslam'da, yüzyıllarca barış içinde yönetti

Kürt-Türk-Arap ayırmadan, hepsine adaletle hükmetti

 

Ey Kürt, Türk, tüm kavimler, gelin Kur'an'a sarılalım

Yüzyıllarca olduğu gibi, Hakta kardeş olalım

 

İmani birlikle, yeniden kuralım ümmetimizi

Rabb'e sığınıp, Kur'an'la kazanalım izzetimizi

Haberin Etiketleri : Mehmet PAMAK
adv
SON DAKİKA
19:02 - Hollanda'da Tramvayda silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi (Şüpheli Türk kökenli)13:14 - Aralık 2018 işsizlik rakamları açıklandı12:19 - Yeni Zelanda'da iki camide cuma namazında silahlı saldırı: 49 ölü, 48 yaralı!00:08 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki23:58 - Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul etti!23:48 - Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti!12:19 - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında soruşturma12:15 - CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan ''sahte senet'' iddialarına yanıt08:34 - İstanbul'da hava 10 derece soğuyor, yağış geliyor!08:30 - 8 ilde FETÖ operasyonu: 58 polis hakkında gözaltı kararı08:15 - Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı açıldı13:01 - 2018 büyüme rakamları belli oldu09:02 - ABD'den DEAŞ'lı militanlarına sahte pasaport21:32 - Erdoğan: S-400 sisteminin NATO ve ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok14:58 - Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sistemini açıkladı08:49 - Çocuk koruma derneğinin başkanı 8 yaşındaki oğlunu istismardan tutuklandı!08:23 - TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili başvuru çarşamba günü başlıyor08:20 - Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını10:11 - Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu22:01 - Afganistan'da sel ve su baskınında 20 kişi hayatını kaybetti22:03 - 2 Mart 2019 Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?13:05 - Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!12:06 - 9 yaşındaki tüketici Elif'in meşrubat firmasına karşı zaferi (Meşrubat firmasına 241 bin lira ceza)14:21 - Asya'da korkutan gerilim! Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü: 3 ölü!13:12 - Tek tek insanlar açısından doğru olan yaklaşımlar toplumun tamamını da benzer biçimde etkiler mi?21:03 - Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler gittikleri yere de ihanet edecekler22:03 - İstanbul'da tüm okullar pazartesi günü tatil16:03 - TBMM'nin 29. başkanı AK Partili Mustafa Şentop oldu22:52 - Venezuela'da ordu ile yerli halk arasında çatışma: 2 ölü!08:27 - AK Parti'nin meclis başkanı adayı belli oldu08:19 - "Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'de banka hesabı açın çağrısı" iddiası08:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü11:50 - Yerinden 1 liraya alınan salatalık halde 9 liraya satıldı!01:35 - Çanakkale'de 5 büyüklüğünde deprem!15:08 - MHP Lideri Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz yorumu15:02 - İYİ Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında yeni formül14:53 - TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu (Simone Kaslowski kimdir?)14:49 - TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı13:25 - Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 yıl hapis cezası00:55 - Mersin'de İYİ Parti’ye geçen Burhanettin Kocamaz aday olamadı (Liste YSK’ya geç verildi)00:23 - Cumhur İttifakı'ında son durum: 44 il AK Parti, 7 ilde MHP00:05 - Rusya ''sınırsız menzilli'' nükleer kruz füzesini test etti00:00 - Millet İttifakı'nda son durum: 29 il CHP'ye, 21 il İYİ Parti'ye00:53 - Binali Yıldırım istifa edip Meclis'e veda etti20:04 - Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun sınırımızdaki terör koridorunu yıkacağız19:59 - Muğla Milas'ta maden sahasında heyelan sonucunda göçük: 2 ölü!02:15 - Kalın’dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi' iddiası ile ilgili açıklama19:44 - ABD Başkanı Trump: Suriye ile ilgili 24 saat içerisinde bir açıklama yapacağım19:35 - 'Poşet formalı Afganlı küçük Messi'nin annesi: Hayatımız mahvoldu, Taliban oğlumun peşinde10:28 - 2018 Kasım ayı işsizlik rakamları belli oldu19:46 - Soçi'deki Üçlü Suriye Zirvesi sonrası 3 liderden ilk açıklama19:40 - İstanbul Kartal'da yıkılan 8 katlı binayla ilgili 2 kişi tutuklandı17:18 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç zammı ile ilgili açıklama02:10 - İran'da Devrim Muhafızlarına yönelik intihar saldırısı: 27 kişi hayatını kaybetti!18:44 - İran/Hamaney: ABD ile hiçbir sorun çözülmez19:59 - İşte gripten korunmada etkili olan turpun 10 faydası14:59 - Erdoğan: Soğan, patlıcan, domates, biber üzerinden ters köşe yapmaya çalıştılar14:52 - Rusya altyapıyı test etmek için geçici olarak internetin fişini çekecek00:13 - İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti!15:48 - İlker Başbuğ: Kozmik Oda'yı açmasaydık suikastların arkasında TSK var denecekti15:41 - Erdoğa: Tanzim satış noktalarında temizlik ürünleri de satılacak23:00 - Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz22:49 - Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 31 Mart yerel seçim bildirgesini açıkladı22:42 - İstanbul Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı18:22 - Erdoğan açıkladı: Kitap,dergi ve gazetede KDV kalkıyor16:16 - İstanbul'da Sebze meyve tanzim satış noktaları belli oldu02:27 - Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda17:12 - Erdoğan: Tank Palet Fabrikası satılması söz konusu değil17:09 - İstanbul'da Karagümrük çetesine operasyon: 11 gözaltı01:08 - İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü: 21 ölü00:02 - Türkiye İhvan üyesi Muhammed Abdulhafız Hüseyin'i neden Sisi'ye verdi?20:05 - Bakan Albayrak: Artan gıda fiyatlarına karşı haftaya adım atacağız19:57 - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya ve Ruhban Okulu'nu ziyaret19:04 - İngiltere'den dikkat çeken patates raporu15:50 - 500 ilaç piyasada bulunmuyor!13:39 - 4 Şubat 2019 Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?12:45 - 2019 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu01:19 - Kolombiya'da barış anlaşmasına uymayı reddeden FARC lideri Rodrigo Cadete öldürüldü23:24 - Erdoğan: Suriye'deki koalisyon güçlerine güvenemeyiz23:20 - Trump: Venezuela'ya asker göndermek bir seçenek18:29 - ABD'den sonra Rusya da nükleer silah anlaşmasını askıya aldı18:25 - Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem21:20 - Erdoğan'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Müteahhide evinizi vermeye mecbur değilsiniz21:06 - Kitap satışlarında KDV sıfırlandı21:34 - ABD Başkanı Trump'tan Taliban, Kuzey Kore, İran ve DEAŞ'e ile ilgili açıklama19:42 - Trump'tan muhalif lider Guaido'ya destek telefonu!13:53 - Erdoğan: Fazıl Say'ın konserine gittik, linç kampanyası başlattılar22:14 - AK Parti İstanbul Büyüksehir Belediye Başkan adayı Yıldırım'dan TBMM Başkanlığı görevinden istifa kararı16:29 - Zabıta memuruna tokat atan eski daire başkanı, hakim karşısında kendini savundu16:01 - HDP 31 Mart yerel seçimlerinde üç büyükşehirde aday çıkarmayacak15:55 - İstanbul Tuzla'da tersanede yangın: 2 ölü, 11 yaralı!13:17 - CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları belli oldu13:05 - CHP'nin İzmir belediye başkan adayları belli oldu02:17 - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti!02:12 - CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu15:17 - 31 Mart yerel seçimde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu15:11 - Filipinler'de katolik kilisesine bombalı saldırı: 27 ölü01:23 - Erdoğan'dan marketlerdeki yüksek fiyatlara tepki: Bunun adı ticaret değil ihanet13:49 - 26 Ocak 2019 Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?13:41 - Antalya Havalimanı'nda hortum: 12 yaralı
Henüz yorum yapılmamış. Yorum yapmak için tıklayın
lütfen bekleyiniz
Yorumunuz:
Yazarın Diğer Makaleleri

Son Haberler Bölümler